Gıda Hattı

Mevzuata Uygun Olmayan Gıda Ürününün İthalat, Satış Ve Dağıtımına İzin Yok

12 Mayıs 2008, 11:11
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğinde değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin genel hükümler içeren 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişikliğe göre, gümrüklerde yapılan kontrollerde Türk Gıda Mevzuatına uygun bulunmayan ürünlerin ithaline, dağıtımına ve satışına izin verilmeyecek. Ancak, ithali söz konusu ürünün mikrobiyolojik ve kimyasal kriterler dışında, gıda güvenliğini direkt olarak etkilemeyecek değerler olan kırık tane, bozu tane, diğer tür ve çeşit, yabancı madde, rutubet ve benzeri analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olmaması halinde ilk numune analiz sonuçları dikkate alınmaksızın, risk teşkil edebilecek kriterler göz önünde bulundurularak laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılacak. Fakat bu muayene ve analiz, ithalatçı firmanın talebi ve ilgili gümrük müdürlüğünün gümrük mevzuatına uygun olarak elleçlemeye (gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden yerinin değiştirilmesi) izin vermesi durumunda, elleçlemeye tabi tutulan üründen tekrar numune alınarak yapılabilecek. Elleçleme işlemi bir kereye mahsus olup, ikinci bir talepte bulunulmayacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.