Gıda Hattı

Merkez Av Komisyonu kararı yayımlandı: İşte Türkiye’nin av sahaları

28 Mayıs 2022, 10:18
Paylaş
Merkez Av Komisyonu kararı yayımlandı: İşte Türkiye’nin av sahaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, 2022-2023 Av Dönemi için avlanma dönemi, av alanları, avlanma miktarlarını ve avlanması yasak türleri belirledi.

2022-2023 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı, 27 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında yayımlandı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki başkanlığında oluşturulan Merkez Av Komisyonu (MAK), 2022-2023 av dönemi için bütün yurdu kapsayan kararı, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri inceleyerek, Kanunun verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda karara bağladı.

Avlanma süreleri ve günlerinde, avlanma kotaları kadar avlanılabilecek

Avlanma ile ilgili tanımların yapıldığı Karar’da, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, Karar ekinde belirtilen komisyonca avlanmasına izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre verildi.

Genel ve Devlet avlaklarında belirtilen süreler içinde Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde avlanmak serbest olacak. Yabancı domuzu avı Salı günü de serbest olacak.

Avlanma zamanı dışında, avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamayacak.

Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilecek.

avcilik-gidahatti

Koruma altındaki yaban hayvanları avlanamayacak

Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile Bakanlık tarafından av hayvanı olarak belirlenen yaban hayvanlarından MAK’ça koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması yasak olacak.

Karar’da avlanma bölgelerine göre iller, il bazında koruma altına alınan av hayvanları (avı yasaklanan türler), avcı başına bir av günü için türlere göre avlanma limitleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre tescili yapılan Devlet, Genel, Örnek ve Özel Avlakları, Korunan Alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri, yasak avlanma usulleri, avlanan hayvanların taşınması ve etinin değerlendirilmesi gibi ayrıntılar da yer alıyor.

Karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, ilgili Kanun ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılacak.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Karar, bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar yürürlükte kalacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.