Gıda Hattı

Memeliler arasında kanser riski: Etoburlar kansere daha yatkın!

2 Ocak 2022, 12:38
Paylaş
Memeliler arasında kanser riski: Etoburlar kansere daha yatkın!

Kanserden bir insan hastalığı olarak bahsetme eğilimindeyiz. Kanserin türümüzü ciddi şekilde etkilediği doğru! Ama  tıpkı bizim gibi diğer hayvanların da bu hastalıkla karşı karşıya olduğu gerçeğini artık göz ardı edemeyiz. Sadece evcil hayvanlarımız değil, vahşi hayvanlar da kanserle karşı karşıya!

Bununla birlikte, hayvanların ne ölçüde kansere maruz kaldığı ve sağlıklarının bu hastalıktan ne sıklıkla etkilendiği şimdiye kadar çok az biliniyordu. Bu durum şaşırtıcı değil. Çünkü vahşi hayvanlarda herhangi bir ciddi hastalık, hayvanın açlıktan veya yırtıcılıktan dolayı takip edilmesi zor ölümüyle sonuçlanıyor.

Ayrıca kanser, yaşlı bireylerin hastalığa yakalanmaya daha yatkın olduğu yaşa bağlı bir hastalık.

Sonuç olarak, yaşlarının genellikle nadiren bilindiği vahşi hayvanlarda kanser riskinin tahmin edilmesi zor. Bu nedenle, hayvanların ne sıklıkla kanserle karşılaştıklarını araştırmak için bu araştırma, bireylerin yaşamları boyunca kontrol edilebildiği hayvanat bahçesi hayvanlarına odaklanmakta.

Hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanları temel alan çalışma

191 tür ve 110.148 bireysel memeliye ilişkin verileri kullanan bu araştırma, kanserin memelilerde her yerde görülen bir hastalık olduğunu ve memeli filogenisi boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Araştırma ayrıca kanser riskinin memelilerin filogenisi boyunca eşit olarak dağılmadığını da vurguluyor. Örneğin, etoburlar kanserden daha çok etkilenme eğilimindeler.Mesela leoparların, tilkilerin ve kurtların %25'inden fazlası kanserden ölüyor. Toynaklılar ise kansere oldukça dirençli!

Bu araştırma ayrıca, diyet farklılıklarının kanser riskinde gözlemlenen filogenetik modeli açıklayıp açıklamadığını da ortaya koydu. Sonuçlar, hayvanları özellikle de memeli avlarını tüketmenin gerçekten de memeliler arasında kanser riskini artırdığını gösteriyor.

Etçil memelilerdeki yüksek kanser riskinin, onların düşük mikrobiyom çeşitliliği, insan bakımı altında sınırlı fiziksel egzersiz, onkojenik viral enfeksiyonlar veya etçil memelilerin diğer fizyolojik yönleriyle ilişkili olabileceğini öne sürüyorlar.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.