Gıda Hattı

Meclis gündeminden

7 Ağustos 2006, 22:08
Paylaş

 Sektörün GDO duyarlılığı

GIDA sektöründe uzun bir süreden beri tartışma konusu olan 'Genetiði Deðiştirilmiş Ürünler (Organizmalar)', belli ki daha çok gündemde kalmaya devam edecek.

Kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesi ve ilgili yasaların zaman geçmeden çıkarılması için dört koldan çaba sürüyor. Bu duyarlılık geçtiğimiz aylarda Meclis'e de yansıdı. AKP Balıkesir Milletkvekili Turhan Çömez, konuyu TBMM gündemine getirdi ve bu konuda Türkiye'nin durum haritasını sordu.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ise üç konuda güvence verdi: 1- Kamuoyunda sağlık ve çevre sorunları yarattığı tartışmasına neden olan GDO'lu ürünlerin ekimi Türkiye'de yapılmıyor. 2- Etiketinde GDO'lu olduğu belirtilen ürünlerin ithalatına izin verilmiyor. 3- Bu konuda Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı hazırlandı.

Özellikle pamuk, mısır ve soya gibi ürünlerin çevresel etkilere daha güçlü ve dayanıklı olmaları için genetiklerinin değiştirildiği, bu işlemin ise insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu yolundaki iddialar, kampanyalara dönüştürülürken, Çömez, Bakan Eker'den Türkiye'deki durumu sordu. Çömez, Türkiye'de tüketilen bisküvi kraker, hazır çorba, şekerleme, bitkisel yağ, gofret gibi ürünlerde GDO kullanılıp kullanılmadığını gündeme getirdi.

Çömez'e yanıt veren Eker, etiketlerinde, genetik olarak değiştirilmiş organizma bulunduğu belirtilen ürünlerin ithalatına izin verilmediğini bildirirken, bu konuda Dünya'da yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Eker, dünyadaki transgenik bitkilerin toplam ekim alanlarının yüzde 72'sinin ABD'de, yüzde 17'sinin Arjantin'de, yüzde 10'unun Kanada'da, yüzde l'inin Çin'de ve yüzde l'den daha azının Avustralya, Güney Afrika, Meksika, İspanya, Fransa, Portekiz, Romanya ve Ukrayna'da bulunduğunu kaydetti.

Ancak Eker henüz, GDO'lu ürünler için gerek iç piyasada, gerekse ithalat aşamasında buna ilişkin özel bir kontrol yapılmadığını da vurguladı. Bakanlığa bağlı Ankara İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü’nde bir bölüm oluşturulduğunu, GDO analizlerinin metot uygulama çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Tarım Bakanı Eker, GDO tanımlama testi, GDO saptama testi, GDO miktar tayini gibi analizlerin yapılabildiğini ifade etti. Bakan Eker, şöyle devam etti: "Türkiye'de denemelere alınmasına izin verilen mısır ve pamuk çeşitleri, Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat kapsamında yürütülmektedir. Bu ürünlerden toplam ithalatına izin verilen tohumluk miktarı yaklaşık 500 kg civarındadır. Denemeler, yalnızca bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde ve kontrollü şartlar altında yürütülmektedir."

Eker, GDO'lu ürünlerin gıda ve yem olarak kullanımı konusunda, Türkiye'nin taraf olduğu Cartegena Biyogüvenlik Protokolü dışında yasaklayıcı veya serbest kılıcı herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını, konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Eker, tüketicinin bu konuda bilinçlenmesi, korunması için, hazırlanan yasa taslağında etiketleme konusunun özellikle ele alındığını belirtti.

Eker, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı'nın, GDO'ların olası risklerine karşı çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak üzere, bu konuda bağlayıcı güç taşıyan Cartagena Biyogüvenlik Protokolü dikkate alınarak hazırlandığını kaydetti. Eker, kanun taslağıyla, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünleriyle ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek, izlemek üzere biyogüvenlik sistemi kurma, geliştirme ve uygulanmasının amaçlandığını bildirdi.

GDO Nedir?

 

 

"Modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş yeni bir genetik materyal kombinasyonuna sahip olan herhangi bir canlı organizma." Ancak, GDO deyimi içine genetik olarak değiştirilmiş bütün organizmalar ve bunlardan elde edilmiş bütün ürünler giriyor. GDO'ların tarım alanında kullanılış biçimine "Yeşil gen tekniği", tıp alanında kullanış biçimine ise "Kırmızı gen tekniği" deniyor. Genelde “kırmızı gen tekniği” ile elde edilen ilaç ve aşıların kullanımına pek tepki gösterilmezken, “yeşil gen tekniği” ile elde olunan gıda ürünlerine özellikle çevreci örgütler karşı çıkıyor. Ancak tüm bu GDO karşıtı kampanyalara karşın gerek ABD’de gerekse AB ülkelerinde biyogüvenlik mevzuatı çerçevesinde izin alınmış GDO ürünleri geniş alanlarda yetiştiriliyor ve gıda ürünlerinin üretiminde kullanılıyor.

 

 

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.