Gıda Hattı

MEB bütçesinden Maarif Vakfı'na büyük kaynak aktarımı!

26 Mayıs 2022, 07:21
Paylaş
MEB bütçesinden Maarif Vakfı'na büyük kaynak aktarımı!
MEB bütçesinden Maarif Vakfı'na büyük kaynak aktarımı!  Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Maarif Vakfı'na 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin TL'ye kadar kaynak aktarılabilecek.

MEB bütçesinden Maarif Vakfı'na büyük kaynak aktarımı!  Resmî Gazete’deki Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Maarif Vakfı’na tam 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarılacağı ifade edildi.

Yapılan bu kaynak aktarımının gerekçesi olarak ise vakfın okul, eğitim kurumu ve yurtların yenilerini açmak ve bulundukları ülkelerdeki mevzuata uygun eğitim verebilmesi olarak belirtildi.

İşte o karar:

MAARİF VAKFI

Kuruluş Amacı

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini "ortak iyi"ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur.

Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadîm irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Değerler

Güven
İş Birliği ve Dayanışma
Şeffaflık
Ehliyet ve Liyakat
İyilikte Israr
Eğitimde Kuşatıcılık
Evrensellik

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Birol AKGÜN (Başkan)
Mahmut Mustafa ÖZDİL
Ahmet TÜRKBEN
Mustafa ÇALTILI
Bülent ÇİFTCİ
İpek COŞKUN
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün vakıfla ilgili şunları yazdı:

Türkiye son yıllarda dünya devletler liginde önemli mesafeler kaydetti. Ekonomisini geliştirdi. Fiziki altyapısını büyük ölçüde tamamladı.

Devasa kalkınma projelerini bir bir hayata geçiriyor. Anadolu coğrafyası geçmişten aldığı zengin tarih, kültür ve medeniyet mirasını 21. yüzyılın eşiğinde yeniden diriltiyor.

Gönül coğrafyamız ile ülkemiz arasına dikilen yapay duvarları aştık, aramızdaki buzları erittik. Bugün küreselleşme süreci ve artan ulaşım ve iletişim imkanları Anadolu insanının tüm dünya halkları ile sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirmesini artık zorunlu kılıyor.

Buna istekliyiz de. Zira Türkler olarak bin yıldır sürdürdüğümüz göç yolculuğunda insanlık birikiminden çok şey öğrendik ve dünyaya da çok şey öğrettik. Farklı kültürlerle karşılaşmaktan ve onlardan bir şeyler almaktan çekinmiyoruz. Ürettiğimiz değerleri ve birikimimizi de başkalarıyla paylaşmaktan haz alırız.

Uzun bir kalkınma çabası ve batı eksenli modernleşme süreciyle evrensel bilgiye ulaşma ve çağdaş uygarlık düzeyini yakalama konusunda belli bir olgunluğa erişen Türkiye, kazandığı özgüvenle şimdi tekrar kendi tarihsel ve kültürel geleneklerini yeniden keşfediyor. Geçmişte cihanşümul bir medeniyetin bayraktarlığını yapmış bir millet olarak, küresel sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde dünya milletler ligine yerel ile evrenseli birleştiren sağlam bir zihinle çıkıyoruz. Bizi farklı ve özgün kılan şey işte bu iddialı duruşumuzdur. Türkiye Maarif Vakfı tam da böyle bir tarihsel ve siyasal konjonktürde kuruldu. Kuruluş kanunumuzda da ifade edildiği gibi, amaç insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek. Türkiye’nin eğitim alanındaki bilgi ve tecrübesini ve Anadolu insanının irfan geleneğini evrensel değerlerle buluşturacak, insanlığın barış, adalet ve gelişme ümitlerine hizmet edecek erdemli “güzel insanlar” yetiştirmek.

Dünyanın her yerine ve her seviyedeki kamuoyuna Türkiye ve parçası olduğumuz gönül coğrafyamızın zenginliklerini açacağımız okullar vasıtasıyla taşımak istiyoruz. Güç ve iktidar paylaşımının neden olduğu savaş, şiddet ve terörün kırdığı gönülleri toparlamak, parçalanan yüreklere merhem olmak ve yaralanan bilinçleri tamir edecek ruhu yeryüzünün her noktasına ulaştırmak ana ülkümüzdür. Bu uzun yolda en büyük rehberlerimiz ve örneklerimiz “Biz bu topraklara sevgiden başka bir şey ekmedik.” diyen Hz. Mevlana; bilgi, hikmet ve güzel öğütlere dayanarak insanlığı iyide ve doğruda buluşturmaya çalışan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre ve Hacı Bayramı Veli gibi erenlerimizdir. Onlar yılmadılar, Horasandan gelip Diyarı Rum-u (Anadolu) taşıdıkları insani değerleri ve sıcacık yürekleriyle dönüştürdüler. Şimdi aynı değerleri dünyanın tüm halklarına ulaştırmak ise bizim, yani Maarif Vakfımızın vazifesidir.

Maarif kelimesinin anlamı ise yalnızca bilgi ve eğitim değildir; daha derin olan bilgelik (hikmet) ve kültürü de içerir. Bu bizim temel vizyonumuzdur aynı zamanda. Dünyanın tüm çocuklarını Türkiye ve Anadolu kültürü ile tanış yapmak; insanımızı ve değerlerimizi tüm dünyada başarıyla ve doğru biçimde temsil etmek. Anadolu kültürünü kendi insanımızla dünyaya anlatmak için Türkiye ile tüm dünya halkları arasında sağlıklı iletişim kanalları açmak ve kalıcı kültür köprüleri inşa etmek.

Bu amaca ulaşmak için en büyük güvencemiz çalışkan Anadolu insanının cehd ve gayreti ile milletimizin dua ve desteğidir. Bu davaya inanmış her bir insanımızı Maarif Vakfı ailesinin doğal üyesi sayıyoruz.

Prof. Dr. Birol Akgün kimdir?

Birol Akgün, 1968 senesinde Manisa Soma'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Soma'da tamamlayan Birol Akgün, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1993'te bitirdi.

1994 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı adına resmi burslu statüde Yüksek Lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Burada Case Western Reserve Üniversitesi (Cleveland, Ohio) Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisans (1996) ve Doktora derecesini (2000) aldı. Dönüşte Selçuk Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başlayan Akgün 2001 yılında Yrd. Doç., 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında Prof. unvanını aldı.

Son olarak Prof. Akgün, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif görevdedir.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.