Gıda Hattı

MB: Gıda ve Enerjideki Risklere Karşın Enflasyon Düşmeye Devam Edecek

29 Ocak 2008, 15:04
Paylaş

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanan risklere rağmen enflasyonun düşmeye devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Bununla birlikte Kurul, Türkiye ekonomisinin direncini koruması için mali disiplin ve yapısal reformların kritik önem taşıdığına bir kez daha vurgu yaptı.

Kurulun 17 Ocak 2008 tarihindeki toplantısına ilişkin değerlendirme özeti, yayımlandı. Özette, Kurulun, ekonomideki ılımlı büyümenin devam ettiği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilerek, güçlü parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri ve küresel kredi piyasalarındaki sorunların yansımalarının iç talepteki canlanmayı sınırlandırdığı belirtildi.

Ayrıca, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel dünya ekonomisindeki beklenen yavaşlama, dış talebin büyümeye katkısının azalabileceğine işaret ettiği kaydedilen özette, “Bu değerlendirmeler doğrultusunda, önümüzdeki dönemde toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüş eğilimine destek vermeyi sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanan risklere rağmen enflasyonun düşmeye devam etmesi beklenmektedir” denildi.

“Olası bozulmalara karşı duyarlı olunacak”

Enflasyonun ana eğiliminde beklenen düşüşe rağmen, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne ilişkin hem aşağı hem de yukarı yönlü riskler bulunduğu belirtilen özette, arz şoklarının ikincil etkileri ve bununla ilişkili olarak enflasyonun aşağı inme yönünde beklenenden daha fazla katılık gösterme olasılığı, enflasyon görünümüne ilişkin temel bir risk unsuru olarak değerlendirildi.

Mevcut durumda orta vadeli enflasyon beklentilerinin hedefin üzerinde seyrettiği göz önüne alındığında bu riskin daha da belirginleştiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bugün itibarıyla gıda fiyatlarındaki artışların TÜFE üzerindeki ikincil etkileri yemek hizmetleri gibi alt kalemlerle sınırlı kalmıştır. Ancak, gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek artışların ekonominin geneline yayılma riski göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, fiyatlama davranışları ve temel enflasyon göstergeleri yakından izlenmeye devam edilmektedir. Merkez Bankası gıda, enerji ve yönetilen/yönlendirilen fiyat gelişmelerinin enflasyon üzerindeki doğrudan yansımalarına tepki vermeyecek, bununla birlikte genel fiyatlama davranışındaki olası bozulmalara karşı duyarlı olacaktır.”

Yapısal reformlar yakından izlenecek

Kurulun uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen özette, ABD kredi piyasalarındaki sorunların finansal piyasalara ve reel ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlikler sürdüğü kaydedildi.

Gelinen noktada, Türkiye ekonomisinin küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenmediğinin görüldüğü ifade edilen özette, şunlar kaydedildi:

“Ancak, dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmadığı göz önüne alındığında, küresel risk algılamalarının bozulmaya devam etmesi ihtimaline karşı, Türkiye ekonomisinin direncini koruması için mali disiplin ve yapısal reformlar kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliğine uyum ve yakınsama sürecinin devam etmesi ve programda öngörülen yapısal reformların hayata geçirilmesi konusundaki çabaların devamlılığı kritik önemini korumaktadır. Özellikle, mali disiplinin kalitesini artırmaya ve verimlilik artışının devamlılığını sağlamaya yönelik yapısal reformlar konusundaki gelişmeler gerek makroekonomik istikrar gerekse fiyat istikrarı açısından yakından izlenmektedir.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.