Gıda Hattı

Malatya Kayısısına akademi desteği!

30 Ekim 2019, 08:19
Paylaş
Malatya Kayısısına akademi desteği!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile, Merkezin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kayısı ve Kayısı Ürünleri Araştırma Merkezi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi;

Farklı amaçlara yönelik kayısı çeşit ve anaçlarının geliştirilmesi konularında ıslah programları düzenleyecek,

Üretim maliyetini düşürecek tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine araştırmalarda bulunacak,

Kayısının meyve, çekirdek ve tohumundan katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, tanıtılması ve tüketiminin yaygınlaştırılması için araştırmalar yapacak,

Kayısı sektöründe karşılaşılan sorunların çözümü için resmi kurum ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

malatya-kayisi-gidahatti

Merkezin Yönetim Organları

Yönetmelikte, Merkezin yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olarak yer aldı.

Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilecek.

Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşacak.

Danışma Kurulu ise Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, kayısı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen kişilerden oluşacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.