İçecek ambalajlarını çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz!

Geri dönüşebilir atıkların diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi için en uygun sistem depozito sistemidir. Ülkemiz “içecek ambalajını çöpe atacak kadar zengin bir ülke” değildir.

İçecek ambalajlarını çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz! - İlkim Yiğit

Globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle birlikte kaynaklar bilinçsizce kullanılmakta ve bu tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Gittikçe artan oranda karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve hatta bireyi artık çok yakından etkilemektedir.

Döngüsel Ekonominin başrol oyuncularından biri olan atıkların, yeniden işlenmesinin, geri dönüşümünün ve geri kazanımının günümüz dünyasında artık çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Hatta atıkların ülke ekonomileri için kaynak olarak değerlendirildiğini söylemek oldukça yerinde olur.

Depozito Sistemi nedir?

Depozito; anlam olarak bir üstlenme sırasında yatırılan güvence ya da bağlantı bedeli olarak açıklanır. Konumuz olan atık yönetiminde ise ambalajı ile birlikte satılan bir ürünün ambalajı için alınan ve ambalaj geri getirildiğinde tüketiciye geri verilen bedel olarak açıklanabilir.

Ambalaj atıkları yönetimindeki açık tanımı ise; oluşturulan sistemde tüketici bir içecek kutusu veya şişesi satın alırken küçük bir depozito bedeli öder ve içeceği tükettikten sonra boş ve sağlam ambalajı geri dönüşüm için iade noktasına iade ettiğinde bu bedeli geri alır.

Ambalaj Depozitosu tanımı; Türkiye’de ilk defa 2004 yılında Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği ile mevzuata girmiştir. Yönetmeliğin her bir değişikliğinde de anlamından bir şey kaybetmeden yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Dolayısıyla, ülkemiz içecek üreticileri aslında bu tanıma yabancı değiller.

Depozito sistemi ile ne amaçlanmaktadır?

Depozito sisteminin birçok amacı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlardan en önemlisi ülkemizde kaynağında ayrı toplamadaki başarısızlığımızı çözecek olmasıdır. Özellikle büyükşehirlerde bile hala yaygınlaşamayan, ilçe belediyelerinin mahalleleri arasında bile farklılık gösteren ambalaj atıklarının kaynağında/evlerde ayrı olarak toplanmasına en etkili birincil çözüm, depozito sisteminin ülkemizde uygulanmasıdır.

Şöyle ki; bazı şehirlerimizde evlerden ayrı toplanan ambalaj atıkları, kağıt, karton, cam, metal, plastik vb. atıkların karışık bir şekilde toplanması yöntemi ile yapılır. Bu toplama yönteminde, atıkların içerebileceği su, yağ, meşrubat vb. gıda maddeleri ile temas etmesi, ekonomik değeri yüksek atıkların ekonomik değerini düşürmektedir.

Bununla beraber atıkların toplanması aşamasında harcanan efor, sefer sayısı, araç ekipman filosunun maliyeti, zaman, iş gücü ve çevresel etkilerini de düşündüğümüzde gerçekten çevresel açıdan olumlu bir faaliyet sürdürmeye çalışırken bir yandan da çevre kirliliğine yol açılır. Bir diğer önemli husus ise, her bir geri dönüşümlü atığı farklı yöntemler ve fiziksel prosesler ile ayrıştırma altyapısının kurgulanması için harcanan ayrıştırma maliyetlerini de beraberinde getirir. Çoğu manuel ayrıştırma yapılan atık ayırma tesislerinde son teknoloji otomasyon sitemlerinin kullanılması için temiz, yani kaliteli atığın tesislere ulaşması gerekir. Depozito iade sistemi tam da bu tanımdaki atık kalitesini sağlar.

Özetle; depozito sistemleri dünyadaki uygulamaları açısından bakacak olursak; kaynak etkinliği yüksek, karbon ayak izi düşük ve toplamada en fazla maliyet etkinliğini sağlayan, yeniden kullanım kapasitesi yüksek bir modeldir.

Ayrıca; depozito iade sistemleri, büyük miktarda boş içecek ambalajını tekrar kullanım ve yüksek kalitede geri dönüştürme amacıyla toplamanın başarıyla denenmiş bir aracıdır ve döngüsel ekonomiye ulaşmak açısından hayati öneme sahiptir.

Sistemden istenilen verimin elde edilmesi için önemli stratejik noktalar nelerdir?

Sistemin verimli olarak ülke sathında yaygınlaşabilmesi için en başta birçok bileşeninin bir araya getirilip bir program halinde tüketiciye sunulması gerekir. Bunun için belli başlı stratejik noktalara değinmek isterim.

En başta karar verici / kanun koyucu yönetim Depozito İade Sistemi için asgari iade oranını üreticiye hedef olarak vermesi gerekir. Bu gereklilikle genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında üreticiler / perakendeciler alt yapının kurulması, toplanması, geri kazanımı vb. konusunda yükümlüklerini yerine getirmelidir. Zaten Çevre Kanunu ve birçok yönetmelikte “Kirleten Öder” prensibi bu temel harcamaları işaret eder. Dolayısıyla; Depozito İade Sistemi Mevzuatının etkin, çalışabilir ve üreticiler için şeffaf bir sistemi tarif etmesi sistemi başarıya götürür.

İkinci adımda ise; depozito bedelinin doğru belirlenmesi gerekliliğidir. Bu bedel, satış miktarı veya ürünün içeriğinden ayrı tutulmalı ve ülkedeki sosyo-ekonomik yapıya, satın alma gücüne göre belirlenmelidir. Eğer, bedel düşük olursa sisteme katılım düşük olur ve depozito sistemi çıkmaza girer. Yani burada asıl hedef, depozito bedeli tüketicinin ambalajı iade etmeye sevk edecek kadar yüksek tutulması olmalıdır. Mevcut Depozito iade uygulamalarındaki deneyimler, uygulamadaki tüm ambalajlar ve hacimler için sabit bir iade değerinin belirlenmesinin en iyi uygulama olduğunu göstermiştir.

Başarılı ülke örnekleri

Ziyaret ettiğim; Almanya, Litvanya, Estonya, Norveç ve Finlandiya’da üreticiler ve perakendeciler bir araya gelerek ülkenin karar verdiği şekilde etkin bir depozito sisteminin uygulanmasını sağlaması gereken yapıyı, yani sistem operatörünü oluşturmuşlar. Merkezi bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak konumlandırılan sistem operatörü depozito-iade sistemini şeffaf, denetlenebilir ve güvenilir bir şekilde yürütülüyor. Düşük maliyete en fazla verim planlanmış.

Sistemin ekonomik ve çevresel boyutunu tüketiciye doğru bir şekilde aktarılmaması sistemi başarısızlığa sürükleyebilir. Özellikle Norveç’te hedeflerin bu başarının sağlanmasının başlangıç noktasını ise, depozito/iade sisteminin çevresel ve ekonomik açıdan bireysel kazançlarının olduğu algısının tüketicide yaratılması olmuş.

Danimarka; %95 toplama hedefi koyarken, ülkeler arasında en yüksek maliyetle bu işi yürütüyor. Toplam iade oranını %90 civarında tutarak, verimli şekilde sistemini halen devam ettiriyor.

Almanya; toplam iade oranı: %98,4 Kutu: %99 / PET: %98 Toplama sisteminde iyileştirmeler yapmak için sistemini gözden geçiriyor.

Litvanya; hedefini 2025 itibarıyla ambalajların %90’ını geri dönüştürmek olarak belirledi. 2017 rakamlarına göre; toplam iade oranı: %91,9 Kutu: %93 / PET: %92 / Cam: %83 Litvanya, Depozito İade Sistemi’ne en yeni başlayan ülkelerden biri ve kalabalık olmayan nüfusu ile çok başarılı bir sistem kurmuş. Ayrıca yüksek toplama oranları ile sisteme geçmek isteyen ülkeler arasında en çok gözlemlenen ülke durumunda.

Norveç; Çevre kirletme bedeli muafiyet için kutular ve geri dönüştürülebilir PET şişelerin %95 oranında geri toplanması zorunluluğu mevcut. Toplam iade oranı; 2016 yılı verilerine göre, %91,7 Kutu: %95,7 / PET: %88,2 Norveç’te cam ambalaj yok denecek kadar az. Geri dönüşümü yüksek kalitede özelliğe sahip üretilmiş pet şişe ve metal içecek kutuları, yüksek oranlarda başarılı bir şekilde toplanıyor.

Depozito tutarı ayrı belirtilmeli!

Ayrıca mali boyutu ile de doğru algı devam ettirilmiş. Şöyle ki; depozito, ambalajın kısa süreliğine kullanımı için tahsil edilen bir teminattır. Depozito tutarının ürün fiyatına dahil edilmesi durumunda tüketicide karmaşıklığa neden olabilir. Bu yüzden depozito tutarı, ürünün satış fiyatından ayrı olarak gösterilmeli ve bu şekilde tahsil edilmelidir. Bu nedenle; üretici bu bedeli ambalajında açıkça, iki tutarın birbirinden farklı olduğunu belirtir şekilde ibareler koymuş ve bu noktada şeffaf olmuşlar.

Depozito bedelini sabit tutarak şehirden şehire değiştirmeden veya herhangi bir hizmet bedeli kesilmeden iade etmişler. Ülkelerde, boş ambalaj iade noktasına iade edildiğinde depozito tutarı da eksiksiz olarak iade ediliyor.

Ülkelerde her depozitolu ambalaj üzerinde tüketicinin ambalajın depozitolu olduğunu anlayabilmesi için bir logo/sistem sembolü olması özellikle tüketiciler için faydalı olacak bir yardımcı olmuş. Bu sembol ayrıca manuel toplama noktalarında da ambalajın uygun olup olmadığını anlamaya kolaylık sağlamış.

Ayrıca; ülkemizdeki satış noktaları / perakendecilerin sistem içerisinde zorunlu bir paydaş olarak bulunması ile tüketiciler; boş ambalajların iade edilmesi ile yeni malların satın alınmasını birleştireceklerdir. Sırf bu sebepten ötürü, özel toplama noktalarına veya atık getirme merkezlerine gidilmesi gerekmeyecektir. Bu sayede ilave maliyet, trafik, iş gücü ya da çevre kirliliği yaratılmayacaktır.

Depozito iade sisteminde başarıyı getiren noktalar!

Sonuç olarak, Depozito İade Sistemi kurmuş ve başarılı olmuş ülkelerin tamamında benzer ortak noktalar göze çarpmaktadır.

  • Sistemin ana sorumluluğu piyasaya sürenler / üreticiler ve perakende üzerindedir.
  • Piyasaya sürenlerin tamamı kontrol altında ve sisteme kayıtlıdır.
  • Depozitolu ambalaj satan perakendeciler, depozitolu ambalajı tüketiciden istisnasız geri almak zorundadır.
  • Günde ortalama 500 adetten fazla depozitolu ambalajı geri alan perakendeciler iadeleri otomatlar ile yapmaktadır. Tüketicilerin iadesini kolaylaştıran otomatlar, ekonomik açıdan özellikle tercih edilmektedir.
  • Herhangi bir usulsüzlüğe cezalar konularak caydırıcılık sağlanmış ayrıca, ülke barkod kalitesi, silinmeyecek özellikte imal edilmektedir.
  • Ambalajlardaki içecekler tüketildikten sonra, iade edilmeyen ambalajların iade bedeli ise sistemin havuzunda kalmaktadır. Bu bedelin sistemin havuzunda kalmasıyla, aslında yine sistemi desteklemek için kullanılmaktadır.

Uygulanacak bu sistem ekonomiye nasıl bir etkide bulunur?

  • Malzeme ve enerji ithalatının azalması sayesinde cari açıkta dönüşüm seviyesine göre 210 ila 490 milyon TL arasında azalma sağlanabilir.

Bu kısımda ülkemizin son 2 yıldır yaşadığı atık ithalatı sorununa değinmek yerinde olacaktır:

Çin’in aldığı önlemler nedeniyle AB, ABD, İngiltere gibi bölgelerden ülkemize gönderilen plastik menşeili atıkların miktarının hızla artmakta olduğu gözlemlenmektedir. 2016 yılında 159.569 ton olan ithal plastik atık miktarı 2017 yılında 261.863 ton ve 2018 yılında ise 439.909 tona ulaşmıştır. 2017 yılında bu ithalattan kaynaklı cari açık 52 milyon avroyu geçmiştir. Bu perspektiften bakınca, 2016 yılından 2017 yılına % 64, 2017 yılından 2018 yılına % 68 artmış olan ithal plastik atığın, 2019 yılında yaklaşık 670.000 tona ulaşması ve bu şekilde devam edildiği takdirde, 2020 yılına 1 milyon ton gibi ürkütücü bir rakama ulaşması şaşırtıcı olmayacaktır.

Sadece AB’den ülkemize gönderilen atıkların, ülkemizdeki atıklara oranı 2004’de %20’yi bulurken, bugün %35’lere ulaşmıştır. Diğer ülkelerden gelen bu atıkların tamamı geri dönüşüm proseslerine girmemekte ve %50 ye yaklaşan oranlarda çöp niteliğinde olduğu öngörülmektedir.

Özetle; ülkemizin diğer ülkelerin çöplüğü haline gelme riski ile karşı karşıya olduğu aşikardır. Kontrolü yetersiz olan bu sürecin sonunda vahşi depolama alanlarının artması, mevcut depolama tesislerimizin kapasitesinin erken dolması, havamızın, toprağımızın, suyumuzun daha fazla kirlenmesi, aynı zamanda da kendi atıklarımızı yönetememe riski oluşmaktadır.

Cam ambalajlar da geri dönüşüme katılmalı!

Cam ambalajlar için de durum çok farklı değil…

Cam; silika, soda kültürü, feldspat gibi doğal kaynakların yüksek derecede eritilmesi sonucu oluşturuluyor. Cam üretilirken, doğal kaynakların ve petrol kaynaklarının azalmasına sebep olur. Üretimi sonucu ortaya çıkan kirlilik yüzünden de çevre kirliliği ve insan sağlığına etki eden sorunların oluşmasına yol açar. Doğal kaynaklarımızın giderek azaldığı, çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaştığı günümüz çağında, en az plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması kadar, atık camların da geri dönüşüm serüvenine katılması oldukça ciddi önem taşır.

Plastikler ve kağıt atıklarının geri dönüşümü belli tekrarlardan sonra mümkün değildir. Fakat atık camlar sayısız kez yeniden kullanılabilir. Hatta geri kazanımla elde edilmiş camların, birincil ham maddeden üretilmiş camlardan hiçbir farkı yoktur. Cam üretiminde, salınan emisyon ile çevre kirliliği artmakta, fakat geri dönüşüm ile bu biraz da olsa azaltılabilmektedir.

Atık camların geri dönüşümü ve geri kazanımı sayesinde; üretim esnasında enerjide yaklaşık %25, emisyonda %20, atık oranlarında %80, üretim esnasında su tüketiminde yaklaşık %50 oranında azalma sağlanabilmektedir. Cam sektörünün yaptığı araştırmalara göre 1 ton atık camın geri kazanımı ile yaklaşık 40 litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Ambalaj atıklarının yönetiminde Depozito Sistemi vazgeçilmezdir!

  • GSYİH’ya katkısı 1 milyar 400 milyon TL’yi bulabilir.
  • Depozito sistemi 5 bin kişiye istihdam yaratabilir.

Ülkemizde yerli üretim yapan önemli sektörlerden olan plastik ve cam sektörü, hammaddesini yine ülkemizde temiz ve kayıtlı bir şekilde ayrıştırılmış ve toplanmış atıklardan depozito yöntemi ile karşılamalıdır. Bu sistem; hem döngüsel ekonomi bağlamında ülkemizde örnek ve belki de en büyük uygulama olacak hem de yılda 50 milyon turist ağırlayan ülkemiz için plastik ve cam şişesiz sahiller, atıksız ormanlar, temiz yaylalar ve mesire alanlarının hayal olmadığını gösterecektir.

Özetle ülkemizdeki Döngüsel Ekonominin en önemli ayağını ambalaj atıkları oluşturuyorsa, bu atıkların yönetiminde depozito iade sistemi vazgeçilmez bir unsur haline gelmelidir.

Sistemin dezavantajı söz konusu bile değildir. Aksine kaynakların ülkemiz içinde değerlendirilmesi ile hem ekonomik hem de çevresel yönden avantajları ile ülke yararına bir sistemdir. Geri dönüşebilir atıkların diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi için en uygun sistem depozito sistemidir. Ülkemiz içecek ambalajını çöpe atacak kadar zengin bir ülke değildir.

İlkim Yiğit

Atık Yönetimi Uzmanı

Çevre Mühendisleri Odası / Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İlkim Yiğit - Mesaj Gönder

#

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gıda Hattı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gıda Hattı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gıda Hattı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gıda Hattı değil haberi geçen ajanstır.