Gıda Hattı

Lisanslı Depo Yönetmeliklerinde Değişikliğe Gidildi

26 Eylül 2007, 17:52
Paylaş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar ile Pamuk ve Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliklerinde değişikliğe gitti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lisanslı depo işletmesinin merkez ve şubelerindeki lisansa tabi toplam kapalı ürün depo kapasitesi asgari 20 bin ton olacak. Müstakil her bir ünitenin ya da şubenin kapalı depo kapasitesi ise en az 2 bin ton ürün alabilecek.

Lisanslı depo işletmesi, 20 bin tona kadarki depo kapasitesinde 1 milyon YTL, 20 bin ile 40 bin ton arası için 1,5 milyon YTL, 40 bin ile 70 bin ton arası için 2 milyon YTL, 70 bin ile 110 bin ton arası için 2,5 milyon YTL, 110 bin tonun üzerindeki her 30 bin ton için de ilave 250 bin YTL ödenmiş sermayeye sahip bulunacak.

Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile de, lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi toplam kapalı depo kapasitesi 10 bin ton, müstakil her bir ünite veya şubenin kapalı depo kapasitesi de asgari 1000 ton olacak.

Bu işletmeler de, 10 bin tona kadar 1 milyon YTL, 10 bin ile 20 bin ton arası 1,5 milyon YTL, 20 ile 40 bin ton arası 2 milyon YTL, 40 bin ile 70 bin ton arası 2,5 milyon YTL, 70 bin tonun üzerinde de her 20 bin ton için 250 bin YTL ödenmiş sermayeye sahip bulunacak.

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar ile Pamuk lisanslı depo yönetmeliklerinin yanı sıra Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler sonrasında, lisanslı depo işletmesinin toplam hissesinin yüzde 51'i veya daha fazlasının, kamu düzel kişiliğine haiz kuruluşlar, KİT'ler, borsalar, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ya da tarım kredi kooperatifleri ve birliklerine ait olması halinde, toplam teminatın yüzde 90'ına kadar gayrimenkul rehni ile teminat yükümlülüğü yerine getirilebilecek. Bu oran diğer lisanslı depo işletmeleri için yüzde 75 olarak uygulanacak

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.