Gıda Hattı

Küresel ekonomi 2020'de nasıl gelişecek?

26 Aralık 2019, 22:05
Paylaş
Küresel ekonomi 2020'de nasıl gelişecek?

Uluslararası danışmanlık firması Euromonitor International, 2020'de beklenen küresel ekonomik gelişmelere dair raporunu bir webinar ile duyurdu. Raporda küresel ekonomi görünümü, riskler ve ülke değerlendirmeleri yer alıyor.

Rapora göre küresel büyüme öngörülerindeki düşüş devam ediyor. Büyüme beklentileri 2019'un ikinci yarısında 2019 için %2,9, 2020 için %3,1'e çekildi. Gelişmekte olan ekonomiler için 2019 ve 2020 beklentilerinde düşüş daha yüksek oldu: Sırasıyla %4 ve %4,4. Hindistan, Meksika ve Almanya, büyüme beklentileri en fazla düşen ülkeler oldu.

Küresel ekonomi açısından olumsuzluk yaratan faktörler; artan ticaret savaşı riskleri, Orta Doğu'da yükselen jeopolitik belirsizlik, sanayi ve tüketici güvenindeki düşüş, küresel borçlanma düzeylerinin yüksek olması ve yükselmeye de devam etmesi, para politikalarında düşük faiz oranları, ileri ekonomilerde işçi üretkenliği artışındaki yavaşlamanın hane gelirindeki artışı da yavaşlatması şeklinde sıralanıyor.

Euromonitor International raporuna göre ekonomideki büyümeyi olumlu etkileyen faktörler ise şöyle: Daha gevşek para politikaları, küresel tüketici güveninin ortalamanın üzerinde olması, kilit ileri ekonomilerde işsizlik oranlarının düşük seyretmesi, büyümedeki yavaşlamanın üretim ve ticaret sektörleriyle sınırlı kalması, tüketim ve hizmet sektörlerinin görece güçlü olması.

Küresel ekonomi büyüme tahminleri 0,1-0,2 puan düşürüldü

Rapora göre, ileri ekonomiler için 2019'un 4'üncü çeyreğinde güncellenen 2020 büyüme oranı tahminleri %0,1'lik bir düşüşle %1,4'e çekildi. Gelişmekte olan ekonomilerde ise 2020 için büyüme tahminleri %0,2'lik bir düşüşle %4,4'e geriledi.

Küresel ekonomi raporunda küresel risk endeksine de yer verildi. Buna göre en büyük üç risk sırasıyla küresel düşüş (2,4), yükselen pazarlardaki yavaşlama (1,5) ve küresel kriz (1,3). Bu üç riskin ihtimalleri sırasıyla %14,8, %16 ve %3,8; küresel ekonomiye etkisi ise %4,9, %2,8 ve %10,4 olarak gösterildi.

Riskler arasında en büyük ihtimali taşıyan, ABD ve Çin arasında topyekun bir ticari savaş (%31). Bunu %20 ihtimalle anlaşmasız Brexit takip ediyor. Riskler arasında dünya ekonomisine en büyük etkiyi gösterebilecek olanlar küresel kriz (%10,4) ve küresel düşüş (%4,9). Kore'de başlayabilecek olası bir sürtüşme, ihtimali düşük olsa da (%1,3) küresel ekonomi üzerinde en derin etkisi olabilecek üçüncü risk (%4,7).

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.