Gıda Hattı

Kurban Çalıştayı Sonuçlandı

27 Kasım 2007, 15:55
Paylaş

Kurban bayramlarında yaşanan olumsuz manzaraların önlenmesi amacıyla alınacak önlemlerin tartışıldığı AB Veteriner Hekim Platformu ve Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin ortak organizasyonu ile 21 Kasım 2007'de Ankara'da düzenlenen Kurban Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, Türkiye'de resmi olarak veteriner hekim kontrolü ve denetiminde 400-450 bin ton dolayında kırmızı et üretildiği, resmi kesimler dışında bir o kadar miktarın da kaçak hayvan kesimleri ve kayıt dışı et üretiminden elde edildiğine dikkat çekildi.

Vatandaşların çoğunluğunun kurbanlarını bayramın ilk gününde kesmeye çalışmalarının kesim yerlerinin kapasitesinin yetersiz kalmasına yol açtığı belirtilen bildirgede, kesimlerin, uygun ve hijyenik ortamlarda yapılabilmesi amacıyla ilk 3 güne yayılmasının teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi. Kurbanını ikinci veya üçüncü günde kestirenlerden, mezbahalarda veya kesim yerlerinde düşük ücret alınmasının ya da kurbanların ücretsiz kesilmesinin gerektiğinin ifade edildiği bildirgede, kurban için toplu kesim yerlerinin kurulması, kesim sonrası atık yönetiminin yapılması, bunun için optimum kuruluş yeri kriterleri dikkate alınarak merkezi rendering tesislerin kurulması ve bu konuda belediyelerin yasal zorunluluğu olduğu için öncelikli olarak bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve harekete geçirilmesi gerektiği kaydedildi. Bildirgede şu öneriler ede yer verildi:

"Kurban ve adak kesimleriyle ilgili kuruluşlar arasındaki yetki karmaşasının giderilebilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla günün koşullarına uygun ortak kurban mevzuatının hazırlanması, kamuoyuna yönelik olarak geniş kitleleri eğitecek ve ulaşabilecek şekilde karikatür, çizgi film, belgesel gibi programlar yapılarak, görsel olarak ulusal ve yerel değişik yayın organlarında gösterilmesi, ayrıca radyoda programları yapılması ve broşürler hazırlanarak değişik market, hayvan pazarı gibi yerlerde ücretsiz dağıtımlarının sağlanması, toplumsal tutum ve davranışların değiştirilmesini hedefleyen yaygın eğitim ve sivil toplum girişimlerinin çoğaltılması, kurban kesiminde görev alacak kalifiye elemanların yetiştirilmesine önem verilmeli, kasapların iş kazası ve kesim hatalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ciddi şekilde eğitimden geçirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tek elden sertifikalandırılması, kurbanlık hayvanların nakli sırasında kullanılan araçlara, AB mevzuatları gereğince hayvan refahı açısından belli bir standart getirilmesi, hayvanların indirilmesi sırasında özel rampa sistemlerinin zorunlu kılınarak, strese sokmadan hayvan refahına uygun taşıma işlemlerinin yapılması, kesim esnasında diğer hayvanların kesim yerinden uzak bir yerde bekletilmesi, hayvan pazarlarıyla kesim yerlerinin birbirine yakın olması ve kesim yerlerine kolay ulaşımın sağlanması, yerel yönetimlerin şehir dışında asgari şartları haiz kesim bölgeleri oluşturmaları gerekmektedir."

Bildirgede ayrıca, çalıştay kararlarının sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla katılımcı kuruluşların 'Ulusal Kurban Girişimi' adı altında çalışmalarına devam etmesi kararının alındığı bildirildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.