Gıda Hattı

Kuraklık İçin Tarımsal Kurul Oluşturuldu

8 Ağustos 2007, 14:44
Paylaş

Türkiye’de tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve alınacak tedbirler hususunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu’, Tarım Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında, TMO, Tİ- GEM, DPT, mahalli idareler, Bütçe ve Mali Kontrol, DSİ, Orman, Devlet Meteoroloji İşleri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Çevre Yönetimi genel müdürleri ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.