Gıda Hattı

Küresel ısınma gıda güvenliğini tehlikeye düşürüyor

9 Nisan 2007, 13:50
Paylaş

Çevre kirliliğinden kaynaklanan küresel ısınmanın yol açtığı olumsuz sonuçlar çeşitli açılardan tartışılıyor. Üzerinde en çok durulan konular arasında tarımsal üretimin göreceği zarar ve oluşacak gıda ürünleri açığı da var. Fransız tarım mühendisi Jean-François Soussana, Liberation gazetesine verdiği demeçte, dünyada 2 milyar kişinin "gıda güvensizliği" tehdidi altında olduğunu söyledi.

Fransız uzman, son yıllarda iklim değişimi konusu üzerinde dünyanın daha fazla bilgi ve veri sahibi olduğuna değinerek, artık dünyanın çevresel anlamda gidişatını daha iyi algılayabildiklerini belirtti ve durumun hiç de iyi olmadığının altını çizdi. Bir yandan kuraklığın etkisi, diğer yandan mevsimi kaymış seller tahıl üretimine çok zarar veriyor. Bu yüzden, Fransız tarım uzmanına göre, gıda güvenliği açısından belirleyici bir öneme sahip olan tahıl üretimi ciddi bir kırılma riskiyle yüz yüze. Gezegenin ortalama ısısında bir derecelik bir artış olduğunda tropikal bölgede tahıl üretim verimliliği derhal düşüyor. Buna karşılık, ılıman ve soğuk iklim ülkelerinde ilk başlarda görece olumlu bir etki söz konusu. Ne var ki gezegenin ortalama ısısının üç veya dört derece artması halinde bu ülkeler de tarımsal üretimde verimlilik kaybıyla karşı karşıya kalacak. Küresel ısınma bitkilerin su gereksinimini artırıyor ve sonuçta, karbon dioksit (CO2) salımı bazı tahılların üretimini olumlu etkilese de genelde tarımsal verimliliği düşüren bir rol oynuyor.

Afrika risk altında

Jean-François Soussana'ya göre, Afrika kıtası baştanbaşa tehdit altında. Fakat sadece iklim değişimi yüzünden değil, sosyo-ekonomik ve nüfus yapısından kaynaklanan nedenlerle de risk söz konusu. Kuzey Afrika ve Büyük Sahra'da su varlığı azalabilir. Ekvator bölgesi için bu risk yok. Ancak nüfus artışından ötürü gıda talebinde de güçlü bir artış bekleniyor. 1980 ve 1990'larda yaşanana benzer açlık tehlikesi akla geliyor. 1995-97'de Etyopya'da besi hayvanlarının yüzde 80'i kuraklıktan telef olmuştu. Bu ülkeler gıda ürünleri tedariğinde ithalata daha çok bağımlı hale gelebilirler. Dünyanın genelinde de küçük tarım üreticilerinin değişen koşullara uyum sağlayamayarak çok olumsuz etkilenmeleri söz konusu. Bu olasılık tüm dünyada aşağı yukarı 2 milyar kişiyi kapsıyor. Çin ve Hindistan'ın başlıca besin ürünü olan pirinç ve buğdayda son yirmi yılda kaydedilen ciddi artışa rağmen, sıcaklık artışından ötürü verimlilik kaybı riski kaygılandırıyor. Meteorolojik tahminler Avrupa'nın güneyinde de kuraklığın artacağına işaret ediyor. Günümüzde arada sırada meydana gelen bu durum 2070'lerde ise Fransız uzmana göre, kural haline gelecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.