AramaArama
Gıda Hattı

KPSS önlisans 65 puanla memur alımı! Kamuya memur alımı 2021!

21 Haziran 2021, 17:03
Paylaş
KPSS önlisans 65 puanla memur alımı! Kamuya memur alımı 2021!

KPSS önlisans 65 puanla memur alımı! Kamuya memur alımı 2021! Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden kamuya 65 puan barajıyla memur alımı başladı. İşte detaylar...

Belediyenin memur alımı başvuruları başladı. Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden ve 65 KPSS Puanı ile E sınıfı sürücü belgesi olan memur alınacak.

Yapılacak olan memur alımında önlisans mezunu KPSS 65 puan ile memur alımı yapılacağı ifade edildi. Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar Programcı kadrosunda memur olarak işe alınacaktır. Belediye memur alım ilan detayları haberimize eklenmiştir.

KPSS düşük puanı olan adaylar memur alım ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Bugün yayımlanan yeni memur alım ilanı içerisinde KPSS 65 puan ile kamuya önlisans mezunu memur alınacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekiyor. Başvurular ise 21 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde alınacak.

KPSS şartlı kamu memur alımı için, “Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

Genel ve özel şartlar

Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Başvuru genel şartları

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı Olmak.

Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel şartları

a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.06.2021 tarihinden 23.06.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Adaylar başvuru belgelerini;

Elektronik ortamda belediyemiz ı[email protected] adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Gürçayır Beldesi Yeni Mahalle Sivas Kayseri Caddesi No: 55 Şarkışla/ SİVAS adresine gönderilebilecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.