Gıda Hattı

Koronavirüs, SGK Sağlık Uygulama Tebliği’ne girdi!

4 Nisan 2020, 08:47
Paylaş
Koronavirüs, SGK Sağlık Uygulama Tebliği’ne girdi!

Koronavirüs tedavisine ilişkin pandemi bakım hizmeti, İmmün Plazma Tedarik ve Uygulaması ile pandemi yoğun bakım hizmeti, SGK Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alındı. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlk vakanın 11 Mart’ta ortaya çıktığı Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artışla birlikte, kriterleri karşılayan vakıf üniversiteleri hastaneleri ile özel hastaneler de pandemi hastanesi ilan edilmişti.

Koronavirüs Pandemi Bakım Hizmeti ile İmmün Plazma Uygulaması SUT’da!

Bu gelişmenin ardından pandemi hastanesi olan özel hastanelerde de verilmeye başlanan pandemi bakım hizmeti ile İmmün Plazma Tedarik ve Uygulaması karşılığında fahiş ücretlendirme yapıldığına yönelik şikayetler artarken, söz konusu işlemler SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne dahil edildi. Böylece bu işlemler de geri ödeme kapsamına alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, SUT’un Hizmet Başı İşlem Başı Puan Listesi’nde (EK-2/B) düzenlemeler yapıldı.

Listede yer alan 510010 SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere Pandemi bakım hizmeti satırı eklendi.

Listede yer alan 704941 SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere de İmmün plazma tedarik ve uygulama satırı eklendi.

Pandemi yoğun bakım hizmetleri

Aynı tebliğin Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi’nde (EK-2/C) yer alan “ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ” başlığından sonra gelmek üzere de verilecek pandemi yoğun bakım hizmetlerine ilişkin satırlar eklendi.

1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımını tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecek.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu oy birliği ile karar aldı

SUT’da yapılan değişikliklere paralel olarak SGK Başkanlığının Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı da, 4 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, pandemi bakım hizmeti, İmmün plazma tedarik ve uygulaması ile pandemi yoğun bakım hizmeti işlem satırlarının Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eklerine eklenmesinin, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun 2 Nisan 2020 tarihindeki toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldığı belirtildi.

Alınan kararlar, SGK’nın SUT Değişiklik Tebliği’nde olduğu gibi 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.