Gıda Hattı

Konyalı çiftçiler Devlet Destekli Tarım Sigortası ile tanıştı

3 Eylül 2006, 23:08
Paylaş

Konya Tarım İl Müdürü İbrahim Doster, Devlet Destekli Tarım Sigortası'nın, çiftçinin ve tarım çalışanının 76 yıldır özlemini çektiği bir uygulama olduğunu söyledi. Tarımda sigorta uygulamasının gelişmiş ülkelerde yıllar önce başlatıldığını, Türkiye'de ise yeni yeni tanınmaya başlandığını belirten Doster, tarımı üstü açık fabrikaya benzeterek, her türlü riske açık olan bu alanın sigorta uygulamasından en iyi şekilde faydalanacağını belirtti.
Çiftçinin ve tarım çalışanının 76 yıldır özlemini çektiği Devlet Destekli Tarım Sigortası toplantısı Konya'da yapıldı. Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasının başlaması nedeniyle Karaman, Aksaray, Niğde ve Afyonkarahisar illerinin katıldığı bölgesel tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Konya Tarım İl Müdürü İbrahim Doster, Devlet Destekli Tarım Sigortası'nın, çiftçinin ve tarım çalışanının 76 yıldır özlemini çektiği bir uygulama olduğunu söyledi. Tarımda sigorta uygulamasının gelişmiş ülkelerde yıllar önce başlatıldığını, Türkiye'de ise yeni yeni tanınmaya başlandığını belirten Doster, tarımı üstü açık fabrikaya benzeterek, her türlü riske açık olan bu alanın sigorta uygulamasından en iyi şekilde faydalanacağını belirtti.
Çiftçinin ve tarım çalışanının 76 yıldır özlemini çektiği Devlet Destekli Tarım Sigortası toplantısı Konya'da yapıldı. Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasının başlaması nedeniyle Karaman, Aksaray, Niğde ve Afyonkarahisar illerinin katıldığı bölgesel tanıtım toplantısı gerçekleşti.
Konevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'ndan uzmanlar katılarak, uygulamanın tanıtımı ve uygulaması hakkında bilgi verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım İl Müdürü İbrahim Doster, Devlet Destekli Tarım Sigortası'nı 'çiftçinin ve tarım çalışanının 76 yıldır özlemini çektiği bir uygulama' olarak değerlendirdi. Tarımda sigorta uygulamasının gelişmiş ülkelerde yıllar önce başlatıldığını, Türkiye'de ise yeni yeni tanınmaya başlandığını belirten Doster, tarımı üstü açık fabrikaya benzeterek, her türlü riske açık olan bu alanın sigorta uygulamasından en iyi şekilde faydalanacağını belirtti.
Tanıtım toplantısına Ankara'dan katılan Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç ise, sigorta sisteminden herkesin en iyi şekilde yararlanacağını kaydetti. Genç, uygulamanın başlangıcında eksiklikler olabileceğine değinerek, bunların zamanla asgari düzeye indirileceğini ve varılacak noktada her şeyin güzel olacağını dile getirdi. Ardından Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan Kadak konuştu ve bugüne kadar yapılanları anlattı. Tarım Sigortaları Havuzu'nun işleyiş yapısı ve uygulamaları hakkında bilgi veren Kadak, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulamasına geçildiğini ifade etti. Kadak, uygulama kapsamının zamanla genişletileceğine işaret ederek, bitkisel ürün ve hayvancılıkta başlatılan uygulamanın yakın zamanda, sera bitkileri ve kümes hayvanlarında sonrasında ise su ürünleri ve arıcılıkta da hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.
TARIM SİGORTALARI HAVUZU NEDİR?
Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır. Üreticiler, gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden, gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadırlar. Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için; kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar, hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.
Bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortası 1 Haziran'da başlarken sera ve kümes hayvanları sigortası hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bitkisel Ürün Sigortaları'nda sigorta şirketlerince tahsil edilecek primlerin yüzde 10'u peşin alınır. Kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilir.
Sera, hayvan hayat ve kümes hayvan hayat sigortalarında ise toplam prim tutarının yüzde 25'i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir. Toplam asgari prim ve asgari peşinat tutarı 10 YTL'nin altında olamaz.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.