Gıda Hattı

Komşuda neler oluyor?

4 Mayıs 2016, 18:47
Paylaş

Bulgaristan komşumuz. Dahası milyonlarca insanımızın kendisi veya anne babası bu topraklarda doğdu. Bunlardan biri de benim. Bu nedenle Bulgaristan veya Balkanlar üzerine yazı yazarken biraz duygusallık karışıyor.

Fikri Türkel

Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bocalama geçirdi. Yetişmiş insan gücü, AB ülkelerine dağıldı. AB fonları ilk dönemde ülkeye hareket getirmiş olsa bile, küresel krizin etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri oldu.

bulgaristan-gidahatti

Ülkedeki Para Kurulu, Bulgar Leva'sını avro kuruna sabitledi. Diğer taraftan Avrupa'nın en düşük vergi yapısıyla yatırım çekme fırsatı yakaladı. Güçlü bir büyüme gösteremese bile, ihracata dayalı bir büyüme stratejisi izleniyor.

İhracatta ilk üç ülkeden biri Türkiye... Yetkililere göre, Türkiye, en önemli ikinci ekonomik partner durumunda. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorlar.

Kapıkule Gümrük Kapısından geçerken, arabalar didik didik edildi ve en çok aranan şey başta et olmak üzere gıdalar.

Bulgaristan'da binlerce Türk şirketi var ve Rusya ile ilişkilerin gerginliğinden sonra artmaya devam ediyor. Komşuluk her alanda kendini gösteriyor. Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerine ulaşma noktasında cazip yönünü kullanmak istiyor. Ayrıca tüketim ürünlerinde iyi pazar olduğu biliniyor.

Bulgar yetkililer gençlerin çoğunun AB ülkelerinde eğitim gördüğünü ve bu yetişmiş kadroların girişim ve insan kaynağı konusunda önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Haliyle yatırımlarda en çok teşvik edilen alan yüksek teknoloji. Bir de beyaz yatırım alanı kabul edilen biyoteknoloji...

Ancak göze en çok takılan yatırım alanı, Varna ve Burgaz'daki turistik yatırımlar. Sadece oteller değil, villa ve siteler halinde konut satışları da yüksek bir ivme kazanmış. Bir de sağlık turizmi alanında bir kıpırdanma gözleniyor. Özellikle termal alanlardan Kazanlık ve Sofya civarında termal turizm yatırımlarında hızlı bir yatırım hazırlığı sürüyor.

Bu sefer gidişimde Şumnu, Varna, Burgaz, Eski Zağra, Haskova ve Kırcali şehirlerini görme şansım oldu. Yeni Arayışlar Platformu Derneği (YapDer) tarafından organize edilen toplantı sebebiyle ülkenin doğu ve güneydoğusunu gezme ve inceleme fırsatı bulduk.

Haliyle teyzemi ve doğduğum köye gitme fırsatı buldum. Eskiden tarla ve bahçeler terkedilmiş ve nadasa bırakılmış haldeydi. Artık ekilmemiş boş alan bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş.

uzum-gidahatti

Özellikle modern üzüm bağları şaşırtıcı genişliğe ulaşmış. Binlerce hektar yekpare bağlar hemen dikkat çekiyor.

Yağlık tohumlardan ayçiçeğinin yanı sıra kolza ekimleri de artış kaydeden tarım ürünlerinden biri.

Malum Bulgaristan, gül ve gülyağı alanında önemli bir ülke olarak geleneksel özelliğinin yanına şimdi de "lavanta" ekimini hızlandırmış. Lavanta, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıyor. Neredeyse tamamı ihraç ediliyor.

Her yönüyle komşumuzla tarıma dayalı ilişkiler geliştirmemizde fayda var. Özellikle Deliorman bölgesinde tarıma dayalı iş geliştirmek isteyen Bulgaristan Türkleri bizden destek istediler. Umarım Trakya'daki tarım ve gıda yatırımcıları bu konuda hızlı hareket edebilirler.

Diğer taraftan, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Başkanı Fikret İnce’nin önderlik ettiği buluşma ses getirdi. Buluşmaya Türkiye’den 20’ye yakın işadamı katıldı.

fikret-ince-gidahatti

Fikret İnce Türkiye’den gelen meslektaşlarına açılışta şu çağrıyı yaptı:

“Bulgaristan’da yatırımı olmayan iş adamlarını en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Buraya gelirseniz hem yaşam kalitesinde hem iş hayatında mutlu olacağınıza inanıyorum.”

Burgaz'daki toplantıya birçok önemli isim katıldı. Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Enver Akyol bu isimlerden biriydi. Akyol Bulgaristan’ın Türkiye için önemli, dost ve müttefik bir ülke olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) sürecimizde içerisinde de ortak olduğumuz bir ülke. Ayrıca kültürel bağlarımızın güçlü olduğu bir ülke.  Siyasi, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin gelişmesinde ticaret özel bir önem sahibi. Ticaretin iyi olduğu ikili ilişkiler siyasetin inişlerin ve çıkışlarından etkilenmemiştir. Ticaret her zaman güçlü olmuştur. Bulgaristan Türkiye için, Türkiye de Bulgaristan için bir fırsattır. İstanbul’un sermaye birikimini buraya çekmeliyiz. Türkiye-Bulgaristan arasındaki potansiyel yeterince değerlendirilmiyor. Türkiye’de yurtdışına yönelmeye başlayan bir sermaye birikimi var. Bunun yönü buraya da dönmeli.”

Konuya ilgi duyanlar için bu yatırım özetini paylaşmak istiyorum:

Birlikte neler yapılabilir?

. Bulgaristan ile Türkiye arasında özellikle sağlık turizmi konusunda fırsatlar masaya yatırılabilir. Bulgaristan’ın çok önemli bir sağlık altyapısı bulunuyor. Türkiye’de sağlık turizmi alanında atak yapmaya çalışıyor. Bu iki avantaj buluşturulabilir.

. Tarım konusunda Bulgaristan çok geniş bereketli topraklara sahip bir ülke. Tarıma dayalı sanayi konusunda atak yapmaya çalışan iş adamları bu avantajı değerlendirebilir.

. Yazılım Bulgaristan’ın en önemli üstünlüklerinden biri. Son dönemde yazılım ihracatında rekor kıran Türkiye’nin Bulgaristan’daki insan kaynağı değerlendirip öne çıkma şansı olabilir.

. Bulgaristan’ın zenginleşmesi ile birlikte iki ülke arasında turizm de öne çıkabilir. Sonuçta “Komşuda pişer size de düşer” sözü hayata geçebilir.

. Hizmet sektöründe özellikle de çağrı merkezlerinde Bulgaristan’ın atakta olduğun bilinmeli. Bu alanda iş yapmak isteyenlerin bu noktada harekete geçmesi tavsiye edilmeli.

ekonomi-dunya-gidahatti

Bulgaristan Ekonomisi

Bulgaristan ekonomisi, serbest piyasa koşullarına göre işleyen, dışa açık, özel sektörü orta düzeyde gelişmiş, az sayıda stratejik devlet işletmesi olan bir ekonomidir. Dünya Bankası, Bulgaristan ekonomisini üst orta gelirli ekonomilerden addetmektedir.

CIA değerlendirmelerine göre 2014 yılında Bulgaristan ekonomisi, satın alma gücü paritesi yöntemiyle hesaplanan GSYİH büyüklüğüne göre dünyada 78. sırada ve kişi başına düşen GSYİH’ya göre ise 93. sıradadır.

2014 yılında GSYİH 42 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına nominal GSYİH 5.800 Euro olmuştur.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2014-2015 Küresel Rekabet Gücü Raporu’nda incelenen 144 ülke içerisinde Bulgaristan 54. sıradadır. Söz konusu rapora göre Bulgaristan’ın güçlü yönleri hızlı internet kullanımı ile yakından ilgisi olan teknik yeterlilik ve makroekonomik istikrardır (devlet borcunun iyi yönetimi, küçük bütçe açığı, tasarrufların düzeyi – GSYİH’nin yüzde 23,2’si kadar, düşük enflasyon).

Emek piyasasının durumu (yüksek işsizlik oranı, düşük verimlilik, ülkenin nitelikli işgücü çekme konusundaki yetersizliği), iş yapma ortamı (yolsuzluk, bürokratik verimsizlik, finansman sıkıntıları ve son yılda siyasi istikrarsızlık), Ar-Ge faaliyetlerinin kısıtlı kalması, kurumsal kalite (yargıda sıkıntılar, devlet politikalarında şeffaflığın bulunmaması, siyasetçilere olan güvenin azalması) rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörler olarak sıralanmıştır.

Dünya Bankası’nın 189 ülkenin yer aldığı “Doing Business 2015” sıralamasında Bulgaristan 38. sırada yer almaktadır. Dünya Bankası, Bulgaristan’ın sınırötesi ticaret, iş kurma ve tasfiye süreçleri çerçevesinde iyileşme kaydettiğini ortaya koymaktadır. Ancak ülke, elektrik dağıtım ağına bağlanma, inşaat izinleri gibi kriterlerde oldukça geride kalmaktadır.

RAKAMLARLA BULGARİSTAN EKONOMİSİ

Enflasyon                                        (%)-1,4

Döviz kuru (USD)                          1,47

Kredi faiz oranı                               (%)8,3

GSYİH büyüme oranı                    (%)1,5

GSYİH (Milyon USD)                    56.718,3

İhracat (Milyon USD)                    29.338,6

İthalat (Milyon USD)                     34.740,7

Turizm gelirleri (Milyon USD)     4.039,9

Erkek nüfus                                     (%)48,6

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Yazarın Diğer Yazıları

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.