Gıda Hattı

KOBİ'lere Yeni Eylem Planı

20 Şubat 2008, 01:39
Paylaş

KOBİ’lerin verimlilikleri, istihdama katkıları, katma değer içindeki payları ile uluslararası rekabet güçlerinin artırılması için hazırlanan ‘KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı” revize edildi. 2007-2009 dönemini kapsayan yeni KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Avrupa Küçük İşletmeler Şartı’nda ve AB İşletme ve Girişimcilik İçin Çok Yıllı Programında belirtilen amaçlara uyumlu bir ulusal KOBİ stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasını hedefliyor. Eylem Planı, “girimciliğin geliştirilmesi, işletme geliştirme, KOBİ’lerin uluslararası pazarla bütünleşmesi, iş ortamının iyileştirilmesi” kapsamında yapılması gereken projeleri kapsıyor. Ayrıca KOBİ’lerin girişimcilik kültürü geliştirilecek, nitelikli insan kaynağı oluşturulacak. Üretim ve kalite süreçlerinin geliştirilmesi için, KOBİ’lerin CE işaretli üretim ve ihracat yapabilmeleri sağlanacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.