Gıda Hattı

Kısa çalışma ödeneği nedir?

2 Mart 2019, 12:23
Paylaş
Kısa çalışma ödeneği nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) iş dünyasına sunduğu desteklerden kısa çalışma ödeneği, Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) ele alındı. Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO), İŞKUR ve SGK işbirliğiyle düzenlediği ‘Destekler ve Kısa Çalışma Ödeneği’ konulu seminerde, her iki kurumun destekleri ve döviz kurundaki artış dolayısıyla zor durumda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan bu dönemi atlatabilmesi için hayata geçirilen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nin detayları ele alındı.

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği yaptığı programda, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz, İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Özgür Güngör, İŞKUR Aktif İş Gücü Hizmetleri Servisi Şube Müdürü İlhami Çelik, İşsizlik Sigortası Servisi Şube Müdürü Yaşar Efiloğlu, Servis Şefi Semra Elçora ve Servis Sorumlusu Pınar Taşkın ve Ramazan Karaaslan, İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu katılımcıları kapsamlı bir şekilde bilgilendirdi.

Hüseyin Gezer: “Ülkemiz atağa geçti”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Gezer, KOTO’nun işletmelerin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, “Bildiğiniz gibi gerek İŞKUR gerekse de SGK’nın işletmelere yönelik destekleri 2019 yılı süresince devam edecektir. Toplantıda üyelerimizin ilgili değişiklikten azami oranda faydalanması adına uzmanlarımız bilgi verecek. Ekonominin, kalkınmanın, yatırımların, yapısal reformların ve istihdam artışının icraat anlamında önümüze geldiği ve ülke ekonomimizin atağa geçtiği bir döneme girdik. Bu süreçte kentimiz ve üyelerimizin her zaman yanında olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz de, seminer dolayısıyla Kocaeli Ticaret Odası’na teşekkür ederek, “Türkiye İş Kurumu olarak işletmelere sağladığımız birçok destek bulunuyor. Ancak bunların bilinmesi ve kullanılması için işletmelerin bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu organizasyonlar, desteklerden faydalanılması adına büyük önem arz ediyor. Bu nedenle KOTO’ya teşekkürlerimi sunuyor, tüm işletmelerimizi kurumumuza bekliyorum” dedi.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Narin Özkan Uzunoğlu, toplantıda Kısa Çalışma Ödeneği hakkında kapsamlı bir sunum yaparak, katılımcıları bilgilendirdi. İşte bilinmesi gerekenler:

Kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İşçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödendiği uygulamadan yararlanmak isteyen işverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.