Gıda Hattı

Kırmızı et sektörünün beklediği o düzenleme geliyor!

2 Şubat 2019, 15:49
Paylaş
Kırmızı et sektörünün beklediği o düzenleme geliyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü karkasların sınıflandırılması için yönetmelik taslağını yayınladı. Sığır Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde sığır karkasları; A, B, C, D, E ve Z olarak 6 kategoride sınıflandırılacak.

Kırmızı et sektörünün beklediği karkas sınıflamasına ilişkin Sığır Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlandı.

Sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının bildirimine ilişkin kuralları kapsayan yönetmelik; 5488 sayılı Tarım Kanunu, Tarımsal ürünlerde piyasaların ortak organizasyonunu oluşturan 12 Aralık 2013 tarihli ve 1308/2013/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün ilgili hükümleri ile sığır, domuz ve koyun karkaslarının sınıflandırılmasında Topluluk ölçülerinin uygulanması ve bunların fiyatlarının bildirilmesine ilişkin detaylı kuralları belirleyen 20 Nisan 2017 tarihli 1182/2017/AB ve 1184/2017/AB sayılı Komisyon Tüzüklerine paralel olarak hazırlandı.

Karkas kategorileri

Karkas tanımının, “Kesilen hayvanın; kanın akıtılması, iç organların çıkarılması, derinin yüzülmesi, baş ve ayakların ayrılmasından sonra geriye kalan tüm gövdesini” şeklinde yapıldığı Yönetmelik ile, sığır karkasları şu şekilde kategorize ediliyor:

a) Kastre edilmemiş 12 ay üstü ile 24 ay ve altındaki erkek hayvanların karkasları: “A”

b) Kastre edilmemiş 24 ay üstündeki erkek hayvanların karkasları: “B”

c) Kastre edilmiş 12 ay üstündeki erkek hayvanların karkasları: “C”

ç) Doğum yapmış dişi hayvanların karkasları: “D”

d) Doğum yapmamış 12 ay üstündeki dişi hayvanların karkasları :“E”

e) 8 ay üzeri ve 12 ay ve altındaki hayvanların karkasları: “Z”

Yaş tayinleri Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine uygun olarak doğrulanacak.

Karkasların sınıflandırılması ve sunumu

TÜRKVET’e kayıtlı Sığırların karkasları, yönetmelik eklerinde tanımlandığı şekilde, sırasıyla kas yapısı ve yağ örtüsü uygun bir şekilde değerlendirilerek sınıflandırılacak.

Karkaslar ve yarım karkaslar;

a) Baş ve ayaklar olmadan (baş atlanto-occipital eklemden, ayaklar carpametacarpal ve tarsometatarsal eklemlerden kesilerek karkastan ayrılır),

b) Böbrekler, böbrek yağı ve pelvik yağı bulunarak veya bulunmaksızın,

c) Göğüs ve karın boşluğundaki organlar olmadan,

ç) Genital organlar ile bu organlara bağlı kaslar ve meme ile meme yağları olmadan sunulacak.

Bunlara ilave olarak pazar fiyatlarının oluşturulabilmesi amacıyla yetkili merci tarafından farklı bir sunum şekli belirlenebilecek.

mezbaha-kirmizi-et-gidahatti

Karkas Sınıflandırma Üst Kurulu

Üst Kurul; Üst Kurul Başkanının başkanlığında, asgari daire başkanı/Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde olmak kaydıyla, Bakan tarafından ilgili ana hizmet birimlerinden belirlenecek en fazla üç Bakanlık temsilcisi, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin birer daimi temsilcisinden oluşacak.

Sınıflandırıcılara yönelik eğitim programına ilişkin konular (mevzuat, sığır anatomisi, sınıflandırma uygulaması vb.) karkas sınıflandırmadan sorumlu Bakanlık birimi yetkili merci tarafından belirlenecek. Eğitimler Ulusal Kırmızı Et  Konseyi tarafından gerçekleştirilecek.

Bir sınıflandırıcı adayının başarılı sayılabilmesi için yazılı sınavın %30’u ve uygulamalı sınavın %70’e tekabül eden puanların toplamının az 70 olması gerekecek.

Eğitimde başarılı olan adaylara yetkili merci tarafından hazırlanan Üst Kurul tarafından onaylanan sertifikalar verilecek. Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıl olacak.

Geçiş hükümleri

Yönetmeliğin otomatik derecelendirme tekniklerinin onaylanmasına ilişkin 11’inci maddesi 1 Ocak 2022, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğin 11’inci maddesi yürürlüğe girinceye kadar, Avrupa Birliği’nde onaylanarak ruhsat almış olan otomatik derecelendirme tekniklerinin kullanımı için sertifikasyon testi yapılmaksızın ruhsat verilebilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.