Gıda Hattı

Kimler ALES'e başvuru yapabilir? ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

20 Eylül 2021, 13:31
Paylaş
Kimler ALES'e başvuru yapabilir? ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
Kimler ALES'e başvuru yapabilir? ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak olan sınavda 150 dakika süre verilecek. Öte yandan sınavın sonuçları ise 14 Ekim tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki ALES puanı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Kimler ALES'e başvuru yapabilir? ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak olan sınavda 150 dakika süre verilecek. Öte yandan sınavın sonuçları ise 14 Ekim tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki ALES puanı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

KİMLER ALES'E BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 14 Ekim'de adayların erişimine açılacak. ALES sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.