Gıda Hattı

Kayıtdışı ile Mücadele Planı

18 Haziran 2007, 17:38
Paylaş

Maliye Bakanlığı, kayıtdışı oranının her yıl 2 puan aşağıya çekilebilmesi amacıyla 5 yıllık bir strateji hazırladı. 2008-2012 yıllarını kapsayan Maliye Bakanlığı Stratejik Planı'nda da yer alan kayıtdışı ekonomi ile mücadele programına göre, öncelikle "kayıtdışı ekonomi" yeniden tanımlanacak. Daha sonra da sektörlerin kayıtdışılık oranları belirlenecek ve Türkiye geneline yönelik kayıtdışı ekonomi oranı bulunacak.

Mevcut durumun tespitinin ardından da kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye dönük önlemler hayata geçirilecek. 15 adımdan oluşan önlemler paketinde de şu tedbirler yer alacak:

Enflasyonun düşürülmesi

Belge düzeninin yerleştirilmesi,

Vergi oranlarının düşürülmesi, muafiyet ve istisnaların mümkün olduğunca sınırlandırılarak, vergi tabanının genişletilmesi,

Vergi yükünün kayıt içinde faaliyet gösteren mükellefler açısından caydırıcı olmaktan çıkarılması,

Nakit ekonomisinin sınırlandırılması,

Vergi yönetimi ve denetiminin etkinliğinin artırılması,

Mevzuatın sadeleştirilmesi, » Bürokratik işlemlerin azaltılması,

Vergi denetimlerinin artırılması, denetim elemanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

Risk esaslı denetim anlayışına geçilmesi, » Veri analizi kapasitesinin artırılması,

Uzlaşma müessesesinin yeniden değerlendirilmesi,

Vergi cezalarının etkinliğinin artırılması,

Kayıtdışı istihdama yönelik tedbirlerin alınması.

Stratejik planda, kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin, "kamu gelirlerini azalttığı, adaletsiz vergi sistemi oluşturduğu, haksız rekabete yol açtığı, hatalı istatistiklere neden olduğu, kaynakları verimsiz alanlara yönelttiği ve ahlaki değerler üzerinde yozlaşma yarattığı" belirtildi. Stratejide, "gizlenen ekonomi" olarak da adlandırılan kayıtdışı ekonomi ile mücadalede de vergi denetimlerinin önemine de dikkat çekilerek, denetimlerin kayıp ve kaçağa yönelen mükellefler nezdinde caydırıcı etkisi olacağı vurgulandı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.