Gıda Hattı

Katılım Öncesi Program'ın 2006-007 Çalışma Dönemi Tamamlandı

17 Aralık 2007, 18:47
Paylaş

KKGM (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından Ankara’da 11 Aralık’ta düzenlenen “yönlendirme komitesi” toplantısında, EFSA tarafından KKGM işbirliği ile yürütülen Katılım Öncesi Program’ın 2006–2007 dönemi çalışmaları değerlendirildi ve 2008 yılı programı tartışıldı.

Genel amacı; Türkiye ve Hırvatistan’ı, Avrupa Birliği Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)’nin bütün aktivitelerine katılımı için hazırlamak olan “Türkiye ve Hırvatistan’da gıda güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi” başlıklı katılım-öncesi proje, EFSA tarafından KKGM işbirliği ile yürütülüyor. Merkez ve Doğu Avrupa’daki aday ülkelerin Avrupa Birliği’ne hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere AB tarafından finanse edilen katılım-öncesi destek enstrümanlarından biri olan PHARE programı kapsamında, EFSA tarafından yürütülen projenin 2006–2007 dönemi çalışmaları tamamlandı.

“Türkiye ve Hırvatistan’da gıda güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi” başlıklı katılım-öncesi projesi ile;

- Türkiye ve Hırvatistan’daki EFSA’nın faaliyetleri ile ilgili alanlarda yetkili olan kurumların, tam üyelik aşamasında EFSA ağına katılabilmeleri için hazırlanması,

- Aynı amaçla, iletişim ve bilgi değişim sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunulması,

- Özellikle risk değerlendirme ve veri toplama konularında olmak üzere EFSA’nın kullandığı metodoloji hakkında bilgi transferi,

- Bu ülkelerin risk değerlendirmeyle ilişkili iletişim faaliyetlerinde desteklenmesi hedefleniyor.

Hedeflenen bu sonuçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, hedef ülkedeki ilgili konulardaki yetkili otoriteler ve gıda ve yem güvenliğiyle ilgili ve özellikle de EFSA’nın sorumluluklarıyla aynı/benzer sorumluluklara sahip yetkili resmi kurumlar ve bu kurumlarda çalışanlar ve bilim insanları, projenin hedef grupları olarak belirlendi. Projenin dolaysız yararlanıcısı, Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Bakanlık çalışanları olarak belirlendi. Dolaylı yararlanıcılar ise; konuyla ilgili diğer Bakanlıklar ve resmi kurumlar, bilimsel, akademik kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve nihayetinde de, gıda güvenliği herkesi ilgilendirdiği için, hedef ülkedeki tüm nüfus olarak düşünülüyor. Yetkili kurumlar ile paydaş gruplar arasında işbirliğini geliştirmek de, projenin amaçları arasında yer alıyor.

Proje kapsamında 2007 yılında Türkiye’den 20–40 uzmanın katıldığı değişik toplantılar organize edildi. Bu toplantıların dışında EFSA’nın bazı toplantılarına da Türkiye ve Hırvatistan’dan uzmanlar gözlemci olarak katıldı.

11 Aralık tarihinde Ankara’da Etap Altınel Otel’de gerçekleştirilen “Yönlendirme Komitesi” toplantısında, başta bu dönemde gerçekleştirilen toplantılar olmak üzere yapılan çalışmalar ve sonuçları değerlendirildi. 2008 yılından itibaren IPA2 tarafından desteklenecek olan projede, EFSA yönlendirme komitesi tarafından 2008 yılı için yapılması planlanan işler ve Türkiye ile Hırvatistan’ın yanı sıra Makedonya’nın da 2008 yılından itibaren programa dâhil olacağı açıklandı. Bu üç ülkenin talepleri doğrultusunda programa son hali verilecek ve program Mayıs 2008’de son şeklini alacak. 2008 için projeye ayrılan bütçenin ise 500.000 Euro olduğu bildirildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.