Gıda Hattı

Katı Çalışma Mevzuatı Türkiye'nin Rekabet Gücünü Baltalıyor.

16 Ocak 2007, 10:18
Paylaş

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Rekabetçilik Endeksi 2006 – 2007” verilerine göre çalışma mevzuatının esneklikten yoksun oluşu, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün zayıflığına yol açan en önemli ikinci faktör durumunda.

 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan Endeksin son verileri, Türkiye’nin rekabet gücü açısından 125 ülke içinde ancak 59. sırada yer alabildiğini gösteriyor. Türkiye’yi geçen 58 ülkenin büyük bölümü OECD ve AB ülkelerinden oluşuyor. Ülkemiz kendi bölgesinde sadece Romanya, Bulgaristan ve Makedonya’nın üzerinde bir rekabet gücüne sahip.
Endeksi oluşturan başlık ve alt başlıklardan her birinin uluslararası sıralamadaki yeri, Türkiye’nin rekabet gücünü hangi faktörlerin olumlu, hangilerinin olumsuz etkilediğine ışık tutuyor. Buna göre, Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü aşağı çeken en önemli faktör, makroekonomik ortamdaki sorunlar. Bu faktör açısından Türkiye, 125 ülke arasında 111’nci sırada.
İkinci büyük sorun kaynağı ise, Türkiye’nin 125 ülke arasında 92. sırada yer aldığı, işgücü piyasası esnekliği. Öyle ki, bu konudaki zayıflık, özel sektörün rekabetçi yönden sağladığı güçlü etkiyi (39’uncu sıra) de adeta siliyor ve Türkiye piyasa etkinliğinde çok daha üst sırada yer alıp, makroekonomi faktörünü dengeleyebilecekken, 47’nci sıra ile yetinmesine neden oluyor.
Kısaca, çalışma mevzuatının esnek olmaması, özel sektörün rekabet mücadelesinde gösterdiği tüm çabaları boşa çıkarıyor. Bu nedenle ülkemiz İş Kanunu’nun en az Avrupalı rakip işletmelerin sahip olduğu güvenceli esneklik olanaklarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Türkiye, ilköğretim faktöründe de 59. sıranın çok altına, 80’nci sıraya düşüyor. Bu da rekabet gücünün geliştirilmesi için eğitimin taşıdığı önemi gösteriyor.

Tablo 1: Seçilmiş Ülkelerde Küresel Rekabetçilik Endeksi 2006 Sonuçları

Ülke

Sıralama
Puan
İsviçre
1
5,81
Finlandiya
2
5,76
İsveç
3
5,74
Danimarka
4
5,70
Singapur
5
5,63
ABD
6
5,61
Japonya
7
5,60
Almanya
8
5,58
Hollanda
9
5,56
İngiltere
10
5,54
İzlanda
14
5,40
Avusturya
17
5,32
Fransa
18
5,31
Belçika
20
5,27
İrlanda
21
5,21
Lüksemburg
22
5,16
Estonya
25
5,12
İspanya
28
4,77
Çek Cumh.
29
4,74
Slovenya
33
4,64
Portekiz
34
4,60
Letonya
36
4,57
Slovak Cumh.
37
4,55
Malta
39
4,54
Litvanya
40
4,53
Macaristan
41
4,52
İtalya
42
4,46
Kıbrıs Rum Kesimi
46
4,36
Yunanistan
47
4,33
Polonya
48
4,30
Hırvatistan
51
4,26
Türkiye
59
4,14
Romanya
68
4,02
Bulgaristan
72
3,96
Makedonya
80
3,86

Tablo 2: Türkiye’nin Rekabetçilik Performansını Belirleyen Unsurlar


 

Türkiye’nin Sırası
Küresel Rekabetçilik Endeksi 2006-2007
59
1. Kurumlar
51
2. Altyapı
63
3. Makroekonomi
111
4. Sağlık ve İlköğretim
78
   A. Sağlık
65
   B. İlköğretim
80
5. Yüksek Eğitim ve Öğrenim
57
6. Piyasa Etkinliği
47
   A. Etkin Rekabet 
36
   B. İşgücü Piyasaları: Etkinlik ve Esneklik
81
      1. Esneklik
92
      2. Etkinlik
60
   C. Finansal Piyasalar: Gelişmişlik ve açıklık
58
7. Teknolojik Hazırlık
52
8. İş Dünyasının Gelişmişliği
39
9. Yenilikçilik
51

Kaynak: The Global Competitiveness Report 2006-2007


 

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.