Gıda Hattı

Karamercan: Yeni Dönemde Yeni Politikalar Şart

26 Aralık 2007, 17:49
Paylaş

Son açıklanan ekonomik verilerin, büyüme döneminin artık sonuna gelindiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Başkanı Dr. Erdal Karamercan, yeni dönemde yeni politikalar uygulamasaı gerektiği dile getirdi. karamercan, "Bu politikaların en önemlilerinden biri de sanayi politikası olacak" dedi.

TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen "Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye İçin Sanayi Stratejisi Arayışları" konulu konferansın açılışında konuşan Karamercan, bu konferansı, 2001 krizinin ardından sağlanmış bulunan ekonomik ve siyasi istikrarın sonucunda elde edilen yüksek büyüme sürecinde tıkanıklıkların baş gösterdiği bir dönemde düzenlediklerini söyledi.

Son açıklanan verilerin, istikrarın getirdiği büyüme döneminin artık sonuna gelinmiş olduğunu gösterdiğini ifade eden Karamercan, "Yüksek büyüme sürecini devam ettirmek istiyorsak, yeni dönemde yeni politikalar uygulamamız gerekiyor. Bu politikaların en önemlilerinden biri de sanayi politikası olacak" dedi.

Karamercan, "Ancak, istikrarı sağlayan temel göstergelerde son dönemde bozulmalar görülmektedir. Enflasyon, bütçe açığı, cari işlemler açığı ve borç dinamiklerinde iyileşmeler durmuş, hatta yer yer geriye gidişler başlamıştır" diye konuştu.

Alacakaranlıkta sürdürülen tartışma; 'sanayi politikası' Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve diğer petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerdeki yüksek büyüme sürecinin devam ettiğine işaret eden Karamercan, bu ülkelerin yüksek ekonomik performanslarını koruyabilme konusunda Türkiye'ye oranla daha şanslı olduklarını belirtti.

Karamercan, "Birkaç yıl içinde dünyadaki büyüme döneminin sonuna gelinecek olması, azalan uluslararası likidite olanakları ve uygulamakta olan ekonomik programda günümüzün koşullarının gerektirdiği değişiklikler, bizi büyüme politikalarımızı yeniden gözden geçirmek zorunda bırakıyor" dedi.

Yeni dönemde tartışılması gereken politikalardan birinin de sanayi politikası olduğuna işaret eden Karamercan, şunları kaydetti:

"Sanayi politikası tartışması, Türkiye'de şimdiye değin hep, terim yerindeyse, alacakaranlıkta sürdürülen bir tartışma oldu. Sanayi politikasından kimi zaman kur politikasını kastettik, kimi zaman da sanayide öncelikli yöreleri. Bu kapsamda kimimiz teşvik edilecek sektör ve bölgeleri belirlemeyi anladı; kimimiz de sektörlerin gelişmesini kısıtlayan piyasa aksaklıklarının ortadan kaldırılmasını. Artık Türkiye bu tartışmayı, terimleri ve koşulları çok net olarak belirlenmiş bir zemine taşımalıdır. Tüm sektörlerde katma değer ve istihdam yaratmanın hızlandırılması ve böylece ekonomideki yapısal dönüşüm sürecinin önünün açılması amacıyla, ne gibi stratejilerin uygulamaya konulacağını belirlemelidir. Aksi halde, Türkiye, büyüme performansını sürdürmekte zorlanacaktır."

Karamercan, bu çerçevede, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla kurulmuş olan "Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonunun" sanayi politikalarının geliştirilmesinde önemli bir boşluğu doldurmasını umduklarını vurguladı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.