Gıda Hattı

Karadeniz’de tarımsal ticaretin gelişmesi için FAO Fonu!

25 Ocak 2018, 10:37
Paylaş
Karadeniz’de tarımsal ticaretin gelişmesi için FAO Fonu!

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Karadeniz bölgesinde tarımsal ticaretin gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olmak için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (KEİ) 100 bin dolar fon taahhüdünde bulundu.

Tarımsal gıda ticareti ve tarımsal ürünlerin ihracatı; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'dan oluşan 12 KEİ üye ülkesinin çoğunun başlıca gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Bölgede tarım endüstrisinin geliştirilmesi konusunda daha iyi işbirliğinde bulunmak bölge ülkelerinin uzun zamandır devam eden bir hedefi olarak öne çıkıyor.

karadeniz-gidahattiAnlaşma Aralık ayında imzalanmıştı

FAO’nun Karadeniz bölgesinde tarımsal ticaretin geliştirilmesi için KEİ’ye fon tahsisine ilişkin anlaşma, KEİ Genel Sekreteri Büyükelçi Michael J. Christides ile FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin tarafından Aralık 2017’de imzalanmıştı.

FAO'dan sağlanan fonlar, 2018 bahar aylarında bölgesel bir çalıştayın düzenlenmesinde kullanılacak. Çalıştayda üye devletler tarımsal ürün ihracatının gelişmesine ilişkin zorlukları ve fırsatları tartışacak, tarımsal ticaretin büyümesinde kamu-özel ortaklıklarının önemini ele alacak ve ticareti daha kapsayıcı ve verimli hale getirmenin yolları üzerinde gerçekleşebilecek işbirliğini gözden geçirecek.

Çalıştay katılımcı devletlerin tarım ve ticaret konularında fikir alışverişinde bulunmalarına fırsat tanıyacak. Bunun yanından çalıştayın sonucu, Karadeniz bölgesinin içinde ve dışında ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın teşvik edilmesini amaçlayan banka tarafından kabul edilebilir bir projenin geliştirilmesi olacak.

tarim-ticaret-emtia-gidahattiRapor hazırlanacak

FAO tarafından sağlanacak olan ödenek ayrıca, tarımsal ticareti analiz eden ve bölgede tarımsal ticaretin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için öneriler sunan bir raporun hazırlanmasında da kullanılacak.

FAO'nun bu konudaki girişimi, 2016'da KEİ ile bölgedeki tarımsal kalkınmayı güçlendirmek ve üye ülkelerin artan tarımsal üretim, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik anlaşmanın devamı niteliğinde gerçekleşecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.