Gıda Hattı

Kamu İhale Kanunu’ndaki parasal limitler artırıldı

20 Ocak 2022, 10:01
Paylaş
Kamu İhale Kanunu’ndaki parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, TÜİK tarafından açıklanan yıllık yüzde 79,89’luk Yİ-ÜFE değişim oranında artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Tebliği (No: 2022/1), 20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu İhale Kurumu’nun yayımladığı Tebliğle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) artırılarak güncellendi.

Güncellenen hususlar

Tebliğ ile 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 18.619.202, -TL, 33.494.082, -TL,

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824, -TL, 4.004.034, -TL,

2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL, 6.673.409,-TL,

3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL, 146.815.969,-TL,

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL 436.830,-TL, 485.689,-TL 873.705,-TL,

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL 436.830,-TL, 485.689,-TL 873.705,-TL, 4.047.628,-TL 7.281.278,-TL,

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 485.689,-TL 873.705,-TL, 4.047.628,-TL 7.281.278,-TL,

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 404.732,-TL 728.072,-TL,

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 121.405,-TL 218.395,-TL, 40.443,-TL 72.752,-TL,

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 809.496,-TL 1.456.202,-TL,

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.281.438,-TL 2.305.178,-TL; 7.682,-TL 13.819,-TL; 5.125.768,-TL 9.220.744,-TL; 15.373,-TL 27.654,-TL; 38.443.271,-TL 69.155.600,-TL; 23.060,-TL 41.482,-TL; 30.750,-TL 55.316,-TL;

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 449.259,-TL 808.172,-TL,

olarak güncellendi.

Önceki bütçe statüleri

İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulacak.

1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ hükümlerini, Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.