Gıda Hattı

Kahveye de AB standardı

11 Şubat 2007, 00:14
Paylaş
Kahveye de AB standardı

AB mevzuatına uyum çalışmaları yaprak gibi reçelde istenmeyen yabancı madde oranına yer verilen tebliğ kapsamındaki ürünlerin “düşük şekerli” olarak üretilmesine de imkan sağlandı. Ürünlere eklenebilecek maddeler ile katkı maddeleri de düzenlendi. Halen sözkonusu ürünleri üreten ve satan işyerlerine yeni hükümlere uymaları için bir yıl süre tanındı.

AB Meyve Suyu Direktifi ile birebir uyumlu hazırlanan yeni meyve suyu ve benzeri tebliği de, 30 Aralık 2006’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğdeki en önemli değişiklik, meyve suyu ve püresi kalite ölçü kriteri olarak briks değerlerin getirilmesi oldu. Muhtemel karışıklıkların önlenmesi amacıyla meyvelerin Latince botanik isimleri de eklenirken, ürün işleme sırasında ne tür işleme yapılacağı ve işlem yardımcıları kullanılacağı da belirlendi. Halen faaliyet gösteren işyerlerinin yeni tebliğ hükümlerine uyması için bir yıl süre verildi.

Tarım Bakanlığı’nın Bağcılık Yönetmeliği de, 30 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bağcılık yapılacak bölgeler 5 yıl içinde belirlenecek ve bu bölgeler dışında bağ tesis edilemeyecek. Halihazırda 1 dekarın üzerinde bağı olanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na beyanname vererek, “Bağ üretici belgesi” alacaklar. 1 dekarın üzerinde bağ tesis etmek isteyenler de bakanlıktan izin alacaklar. Bağcılığa yapılacak destekleri de bakanlık belirleyecek.

Bakanlar Kurulu’nun, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2006/11439 sayılı Kararı 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. AB’den 87 kalem tarım ve gıda ürünü için açılacak tarife kontenjan miktarı, ithalatın yapılabileceği tarife kontenjan dönemleri, gümrük vergisi miktarları ile tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşleri alınmak suretiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğlerle belirlenecek.

Tarım Bakanlığı’nın Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2006/54 sayılı tebliği, 22.12.2006 Tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğle, süt destekleme usul ve esasları yeniden belirlendi. Hayvancılığın desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılması hakkında 2006/ 11422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL’yi ve toplam et destekleme primi tutarı yıllık 12.688.000 YTL.’yi aşmamak üzere bakanlıkça belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılacak.

Çay üreticilerine 2006 yılı destekleme primi ödenmesine ilişkin 2006/11436 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’nin 4. mükerrer sayısında yayınlandı. Buna göre ruhsatlandırılmış çay tarım alanlarında yaş çay üreten kamu ve/veya özel sektörde cüzdan sahibi olan ruhsatlı üreticilere, kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvurmaları halinde 2006 yılı ürünü için kilogram başına 8 YKr ödeme yapılacak.

Kısa kısa

AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 14.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. AB'den canlı hayvan, et ve et ürünleri sadece Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ne, maltlık arpa hariç hububat TMO’ya, yağlı tohumlar Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'ne, şeker Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, çay ve süt ürünleri ve maltlık arpa sanayicilere, çiçek ve taze meyveler başvuranlara tahsis edilecek.
29.12.2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle, ithalatta gözetim uygulaması için kuru fasulye ve barbunyanın CIF değeri 1500 ABD doları/ton’dan 1000 ABD dolarına düşürüldü.
30.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle, Romanya ve Bulgaristan’ın AB’ye katılması dolayısıyla Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması ile ilgili Karar’da değişiklik yapıldı. Tarife Kontenjanı dönemi 1/9/2006-31/5/2007 ile 1/12/2006- 31/5/2007 olarak belirlendi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.