Gıda Hattı

Kadınlar için üzüntü verici gerçek: Kadınlar eve kapanıyor!

21 Mayıs 2016, 15:25
Paylaş
Kadınlar için üzüntü verici gerçek: Kadınlar eve kapanıyor!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verileri, kadınlar hakkında acı bir gerçeği ortaya koydu. Türkiye’de hayatı evle sınırlı genç kadın kitlesi büyüyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK açıklamasında, OECD ve TÜİK verilerine göre Türkiye’de okumayan ve çalışmayan 15-29 yaş grubundaki genç kadınların çağ nüfusuna oranının 2013’te yüzde 45,2 iken, 2014’te yüzde 46’ya yükseldiği ve sayılarının 92 bin arttığı kaydedildi.

tisk-logo-gidahatti

Her 2 genç kadından 1’i eğitimden ve çalışma hayatından uzak

OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2015” dokümanında, OECD üyesi veya ortağı 39 Ülkedeki genç nüfus içinde ne eğitim görmekte olan, ne de istihdam edilenlerin çağ nüfusuna oranına ilişkin istatistiğe de yer verildi.

Verilere göre 2014 yılı itibariyle genç kadınlar açısından Türkiye yüzde 46 oranıyla 39 ülke arasında açık ara birinci sırada geliyor. Türkiye’ye en yakın ülke olan Meksika’da bile söz konusu oran yüzde 35,1 ile 10,9 puan daha düşük. OECD ortalaması yüzde 17,9 (farkımız 28,1 puan); AB21 ortalaması ise yüzde 17,1 (farkımız 28,9 puan). Eğitim ve çalışma fırsatına en çok sahip olan genç kadınlar ise yüzde 6,6 ile Lüksemburg’da.

kadin-ofis-is-hayati-gidahatti

Eğitim ve çalışma hayatının dışında kalan genç kadınların sayısı artıyor

Öte yandan, yine OECD kaynaklı verilere göre 2013 yılında okumayan ve çalışmayan genç kadın oranı Türkiye’de yüzde 45,2 iken, 2014 verileri bu oranın bir yılda 0,8 puan artarak yüzde 46’ya yükseldiğini ortaya koydu.

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2013 yılında 15-29 yaş grubundaki toplam kadın sayısı 9 milyon 296 bin kişiydi ve bunların 4 milyon 202 bini okumuyor ve çalışmıyordu. Hayatı evle sınırlı genç kadın sayısı 2014 yılında 92 bin artarak 4 milyon 294 bine yükseldi.

calisan-kadin-tekstil-gidahatti

Resmi politikaların gençlerin ve kadınların eğitime ve istihdama daha fazla katılmasını öngörmesine rağmen ortaya çıktığı anlaşılan bu olumsuz eğilimin nedenlerinin dikkatle araştırılıp değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilen TİSK açıklamasına göre, genç kadınların eğitime ve istihdama katılmalarını teşvik için daha etkili kamu politikaları uygulanmalı.

OECD Üyesi ve Ortağı Ülkelerde Eğitimde Olmayan ve Çalışmayan (NEET) Gençlerin Çağ Nüfusuna Oranı,

2014 (15-29 yaş, %)

ÜLKELER TOPLAM NEET GENÇ KADINLAR GENÇ ERKEKLER
Avustralya 12,6 15,3 10,1
Avusturya 11,6 12,0 11,1
Belçika 15,0 15,3 14,7
Kanada 13,4 13,6 13,2
Şili 18,8 24,6 12,8
Çek Cumhuriyeti 12,5 17,9 7,3
Danimarka 10,7 12,0 9,5
Estonya 14,6 17,7 11,8
Finlandiya 12,9 13,1 12,8
Fransa 16,3 17,4 15,1
Almanya 9,2 11,0 7,4
Yunanistan 28,3 29,7 26,9
Macaristan 17,5 22,4 12,7
İzlanda 8,8 8,5 9,2
İrlanda 18,0 18,8 17,2
İsrail 13,8 16,0 11,6
İtalya 27,6 28,7 26,5
Japonya 6,6 7,2 6,0
Kore 18,0 19,1 17,0
Lüksemburg 8,2 6,6 9,8
Meksika 22,4 35,1 9,4
Hollanda 9,2 10,3 8,2
Yeni Zelanda 12,9 17,2 8,7
Norveç 8,5 9,0 8,0
Polonya 15,8 18,4 13,4
Portekiz 17,7 17,6 17,8
Slovak Cumhuriyeti 18,7 21,8 15,8
Slovenya 13,7 15,4 12,0
İspanya 25,8 25,7 26,0
İsveç 9,4 9,6 9,3
İsviçre 9,9 10,5 9,3
Türkiye 31,6 46,0 17,2
İngiltere 14,4 16,9 12,0
ABD 15,0 17,6 12,5
OECD Ort. 15,5 17,9 13,2
AB21 Ort. 15,6 17,1 14,2
Brezilya 20,3 27,9 12,7
Kolombiya 21,4 30,7 12,0
Kosta Rika 18,8 26,5 12,2
Letonya 14,5 16,1 13,0
Litvanya 14,2 16,0 12,5

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.