Gıda Hattı

Kısa Kısa Türkiye

8 Ağustos 2006, 02:59
Paylaş
TSE altın ambalaj yarışması sonuçlandı

Ülkemizin tek ambalaj merkezi olan TSE Ambalaj Araştırma, Geliştirme ve Deney Merkezi tarafından, 1988 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu yıl ondokuzuncusu gerçekleştirilen Ambalaj Yarışması'nda 44 firma 85 ürünü ile yarıştı.

TGDF'ye üye derneklerden MEYED Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi'nin de aralarında bulunduðu konularında uzman jüri üyelerinin katılımıyla düzenlenen “Yarışma Jüri Değerlendirme Toplantısı” 21 Haziran 2006 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Değerlendirme sonucu yedi dalda değerlendirme yapılan yarışmada 31 firma 53 ürünü ile dereceye girmeye hak kazandı.

TOBB'da gıda ve içecek meclisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektörel konularda sorunların giderilmesi ve atılım sağlanması amacıyla kurulan Gıda Meclisi'nin yönetimini belirledi. Sektörden kuruluşların temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan Gıda Meclisi'nin başkanlığına SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, başkan yardımcılığına TGDF Genel Sekreteri Ersin Taranoğlu seçildi. İçecek Meclisi başkanlığına da Maden Suyu Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Erbak seçildi.

Orta vadeli program hazırlandı

13 Haziran'da, Bakanlar Kurulunca, Orta Vadeli Program, 2007 yılı bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası olmak, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunmak üzere hazırlandı. Program dahilinde, gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek tarımsal yapının oluşturulması, tarımsal yapıdaki dönüşümün ortaya çıkarttığı göç ve istihdam baskısının azaltılması, tarımsal ürün ihracatında rekabet gücünün artırılması amacıyla, ihracat desteklerinde katma değeri yüksek, markalı ve nihai tüketiciye yönelik ürünlere ağırlık verilmesi, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği hizmetleri bütüncül bir çerçevede yürütülmesi amaçlanıyor.

Şeker sektörü birlik oldu

Danıştay'ın şeker kotası kararı ile ilgili olarak ŞEMAD, NÜD, MEYED, MEDER ve SUTHER bir ortak komisyon kurdu. Komisyon Danıştay'ın gerekçeli kararının çıkmasından sonraki olası gelişmelere karşı şekerli mamül sektörünün zarar görmesini engellemek amacıyla hukuki ve idari yol haritasını çıkaracak.

Yatırım ajansı kuruluyor

Türkiye'ye yatırımcıları çekmek, yabancı yatırımları özendirmek amacıyla için Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan, üçüncüsü Haziran ayında gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının ilkinde kurulması kararlaştırılan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın kurulmasını öngören kanun 4 Temmuz 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hijyen kuralları belirleniyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Gıda Güvenliği ve Gıda Kontrol Sisteminin AB Eşleştirmesi Projesi çerçevesinde 17 Temmuz'da Ankara'da TGDF'nin de iştirakiyle ”gıda sektörünün kullanımına yönelik hijyen kurallarının hazırlanması” ile ilgili anahtar çalışma grubunda toplandı ve gıda sektörünün 21 alt sektöründe Mayıs 2007 tarihine kadar hijyen kılavuzlarının hazırlanmasına karar verildi. 21 alt sektörden 15'inde koordinatörlüğü TGDF üstlendi. Anahtar çalışma grubundan sonra 18-19 Temmuz tarihlerinde uzmanların iştirakiyle hijyen kılavuzlarının hazırlanması ile ilgili çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, çalışma gruplarının Eylül ve Ekim aylarında toplantılarını yaparak ilk taslaklarını hazırlamaları ve bu taslakların kasım ayında yapılacak uzmanlar toplantısına hazır edilmesine karar verildi.

Şeker Kurulu'na yeni üyeler seçildi

24 Haziran'da alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Şeker Kurulu'nun başkanlığına Türkiye Şeker Fabrikaları temsilcisi Mehmet Azmi Aksu seçildi. Diğer üyeliklere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Mehmet Vehbi Günan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan Vedat Mirmahmutoğulları, Devlet Bakanlığı'ndan Ahmet Yakıcı, Pankobirlik'ten Recep Konuk, Konya Şeker'den Mustafa Fevzi Yüksel, Cargill'den Mustafa Muzaffer Sayınataç seçildi.

Iraklı alım heyeti Türk firmalarıyla buluştu

Irak'ın yeniden yapılandırılması sürecinde çalışmalar yürüten Irak Ekonomi Merkezi üyeleri, OAİB organizasyonuyla pek çok alanda işbirliği yapmak üzere Türk firmaları ile bir araya geldi.

Irak Ekonomi Merkezi bünyesinde çalışan ve aralarında Irak İçişleri Bakan Yardımcısı Shaea Mzıel ve Irak Ekonomi Genel Sekreteri Ali Nihma'nın da bulunduğu 16 kişilik alım heyeti, Türk firmaları ile bire bir görüşme yapmak amacıyla İstanbul'a geldi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.