Gıda Hattı

Kısa Kısa Dünya

8 Ağustos 2006, 02:54
Paylaş
Dünya hububata muhtaç

Dünya Tarım Örgütü (FAO) talepteki artışa rağmen hububat üretiminin düştüğünü belirtti. Üretimin artması fiyatların da yükselmesine neden oluyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı bir raporda da AB hububat üretiminin son beş yıldaki rakamlarla aynı olmasına rağmen dünyadaki üretim açığı nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtildi. İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da üretim düşük miktarlarda kalıyor. Avrupa Komisyonu bu ülkelerde kötüleşen iklim şartları nedeniyle üretimin gelecek yıllarda daha da düşebileceğini ve fiyat artışlarının devam edebileceğini bildirdi.

Sağlık Beyanları Avrupa Birliği gündeminde

Avrupa Gıda Güveniği Otoritesi Temmuz ayında sağlık beyanlarının en önemli öncelikleri olduğunu ve gıda sektörünün bu konuda görüş bildirmesi imkanının sağlanmasının gerektiğini bildirdi. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi sağlık beyanları konusundaki yeni düzenlemelerin oluşturulmasında anahtar bir rol oynamayı planlıyor.

8-10 Kasım tarihlerinde İtalya'nin Bologna şehrinde gerçekleştirilecek üç günlük sempozyumla bu konudaki politikalar belirlenecek. AB Konseyi de 220 milyon euro'yu sağlık beyanları konusunda kullanacak.

Lübnan'da gıda krizi kapıda

Lübnan'da güvenlik sorunları ile yol ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle gıda temini sorun yaratıyor. FAO Lübnan'ın hububat ithalinin yüzde sekseninin karışıklıklar nedeniyle durduğunu ve bunun bir beslenme sorununa yol açacağını bildirdi. Ayrıca BM temsilcisinin bildirdiğine göre, çatışmadan kaçan çiftçiler nedeniyle hububat hasatı da zarar görüyor.

Avrupa'da şarap reformu

25 Avrupa Birliği ülkesi tarım bakanları AB şarap üretimini masaya yatıracaklar. Avrupa Komisyonu Temmuz ayında, AB içinde azalan şarap tüketimi, üretim fazlası ve denizaşırı ülkelerin şaraplarının yarattığı rekabet dolayısıyla bir reforma ihtiyaç olduğunu bildirdi. Komisyon sanayi alkolü olarak tüketilecek şarapları sübvanse etmekten vazgeçiyor. Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya distile sübvansiyonlarının üretime aktarılmasına karar verdi.

Gıda enzimlerine AB düzenlemesi

AB Komisyonu gıda enzimleri konusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki kuralları ortak bir kanun olarak düzenlemeye karar verdi. Ayrıca mevcut gıda katkı maddeleri düzenlemelerinin de yenilenmesi amaçlanıyor. Gıda katkı malzemeleri konusunda AB'deki mevcut düzenlemeler en son yeniliklere göre yeniden düzenlenecek ve kanunun anlaşılır olması sağlanacak. 28 Temmuz'da alınan kararla ulusal kanunlar da AB Kanunu ile uyumlu hale getirilecek.

Dünya Ticaret Örgütü toplantısı başarısız

Dünya Ticaret Örgütü'nün Doha'da yaptığı toplantılar tarım sektörü konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durduruldu. ABD'nin devlet sübvansiyonlarını kaldırma baskısına karşı Avrupalı üreticiler direniyorlar. Avrupa Birliği ihracat fonlarının ve sübvansiyonların yüzde yetmiş beş azaltılmasına söz verdiği halde ulusal üreticiler karara karşı çıkıyor.

AB Komisyonu parasını geri istedi

Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Tarım Projesi kapsamında üye devletlere tahsis ettiği 161.9 milyon euroyu uygun kullanılmadığı gerekçesiyle geri istedi. Ortak Tarım Projesi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tarımsal gelişimlerini sağlamak için finans sağlıyor. Proje kapsamında üye devletler uygun kontrol prosedürlerinde veya AB kurallarıyla uyumlu harcamalar yapmadıklarında kendilerine ayrılan fonları geri ödemek zorundalar. Verimsizlik nedeniyle geri ödeme yapacak ülkeler arasında Fransa, İspanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İngiltere bulunuyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.