Gıda Hattı

Kısa Kısa Dünya

8 Ağustos 2006, 02:54
Paylaş

AB Romanya’yı uyardı

 

Avrupa Komisyonu Romanya’yı 2007’deki AB’ye katılma döneminde hazırlı olmak üzere elindeki gıda stoklarını eritmesi konusunda uyardı. AB’ye katılım sonrası stoktaki ürünlerin yüksek AB fiyatlarından satılarak rekabet koşullarının aksamaması için 2003-2005 yılları arasındaki miktarın aşılmamasını istendi. AB, Romanya Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişme Bakanlığı’nın bildirdiğine göre şeker, et ve buğday ürünlerine dikkat çekiyor.

AB – Çin Ortaklığı

Helsinki’deki üçüncü AB-Çin Ekonomi Toplantısı’nda iki blok arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine karar verildi. CIAA Başkanı Jean Martin Çin’e yapılan ihracatın 2005 yılında yüzde 24 artarak 800 milyon euroya ulaştığını belirtti. Dördüncü toplantı 2007’de Çin’de gerçekleştirilecek.

Sağlık Beyanlarında Aksama

 

18 Ağustos’ta toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Toplantısı’nda Besin ve Sağlık Beyanları ile ilgili yeni düzenleme konusunda 11 saatlik görüşmelere rağmen uzlaşma sağlanamadı. Tartışma konularından biri, azaltılmış yağ, tuz veya şeker ihtiva eden gıdalarda sağlığa yararlı besinlerin besin profillerinde gösterilip gösterilemeyeceği konusu. Önceki düzenlemede bu prosedürü üye devletler tarafından oluşturulmuş bir komite yerine uzman grubu görevlendirilecek.

Yeşil Devrim

 

Dünya Tarım Örgütü FAO dünyanın büyüyen nüfusunu beslemek için ikinci bir Yeşil Devrim gerekliliğini beyan etti. San Fransisco’daki toplantıda konuşan FAO Genel Müdürü Jacques Diouf 2050 yılına kadar mevcut hububat üretiminin 1 milyar ton daha artırılması gerektiğini belirtti. 2000 yılından beri yapılan araştırmalar sonucunda yeni tekniklerle üretimin yüzde 30 artırılabileceği ortaya kondu.

CIAA Kongresi Ekim’de

 

CIAA 2006 yılı olağan kongresi 26-27 Ekim’de Brüksel’de gerçekleştirilecek. CIAA Başkanı Jean Martin’in açılış konuşması ile başlayacak konferansa Avrupa Komisyonu’ndan bir üye de konuşmacı olarak katılacak. Ayrıca Avrupa Parlamentosu, Finlandiya AB Başkanlığı ve tüketici örgütlerinden de konuşmacılar son gün bir sempozyum gerçekleştirecekler.

Çin Asya’nın Lideri

 

Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediði 2006 Çin Ekonomi Zirvesi’nde Mısır, Hindistan ve Japonya’dan bakanlar Çin’in dünya ekonomisinde oynayacaðı önemli rolü ortaya koydular. Dünya Ticaret Örgütü’nün tarım sübvansiyonlarını kısıtlama amacıyla gerçekleþtirdiði toplantısının baþarısız geçmesinden sonra yeni geliþen ekonomilerin etkinliði arttı. Çin Dıþiþleri Bakanı Wu Jianmin de Asya ülkeleri arasında bölgesel iþbirliðinin geliþmesi gerektiðini bildirdi.

EFSA İmzası Besin Beyanlarında

 

EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) 8-10 Kasım tarihlerinde İtalya’nın Bologna şehrinde besin ve sağlık beyanları hakkında oluşturulan AB mevzuatında EFSA’nın bilimsel rolünü ortaya koymak amacıyla bir konferans düzenleyecek. Konferansta beyanların bilimsel açıklamaları ortaya konarak farklı besin profillerinin avantaj ve dezavantajları incelenecek, böylece ülkesel gıda güvenliği birimlerine konu hakkındaki fikirlerini açıklama imkanı sunulacak.

Tahıl Zirvesi Toplandı

İlk defa düzenlenen Dünya Tahıl Zirvesi San Fransisco’da 17 Eylül’de başladı. Zirvede bilimsel ve teknolojik alanda tahıl bazlı yenilikler gıda ve içecek endüstrisinden ziyaretçilere sunuldu. Zirvenin yanı sıra ADM, Cargill, BASF, Danisco ve DSM gibi gıda sektörünün büyük kuruluşlarının katılacağı bir sergi de düzenlendi.

Aflatoksin Tehlikesi

 

1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni Avrupa Birliği mevzuatı ile gıda üreticileri ürünlerinin Avrupa pazarına girmesi için bazı düzenlemeleri gerçekleştirmek zorunda kalacaklar. 2001 yılındaki Avrupa Komisyonu düzenlemelerinde gıdalardaki izin verilen en yüksek aflatoksin seviyesi belirtilmişti. Brezilya, Çin, Mısır, İran ve Türkiye’den ithal edilen fındıklarda bu seviyenin yüksek olması nedeniyle Komisyon daha sert önlemler aldı. 2005 yılında Türkiye’den ithal edilen fındıkta sorun tesbit edildi.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.