Gıda Hattı

Kırsal Kalkınmaya AB Hibesi

13 Şubat 2007, 20:54
Paylaş

AB Kırsal Kalkınma Politikası'na uyum çalışmaları kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Hollanda-Avusturya Konsorsiyumu ile birlikte bir yıldır uyguladığı “Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması İçin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi-Eşleştirme Projesi” tamamlandı.

AB'nin 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde aday ülkelere yönelik olarak, AB Ortak Tarım Politikası (OTP) ile ilgili müktesabatın uygulanması ve tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişimi için öncelikli sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Katılım Öncesi Yatırım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında hibe fon sağlanması öngörülüyor. AB'ye uyum süreci ve Türkiye'nin kırsal geleceğinin inşası yolunda önemli bir adım olarak görülen proje ile Türkiye, 2007-2010 yılları arasında yaklaşık 300 milyon Euro kırsal kalkınma hibe fonu kullanma imkanına kavuşacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.