Gıda Hattı

İzinsiz SMS’lere şimdi de yönetmelik geliyor

26 Haziran 2015, 21:20
Paylaş
İzinsiz SMS’lere şimdi de yönetmelik geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yasa ile izin alınması koşulu getirilen, ancak uygulamada işlemediği görülen izinsiz SMS’lere ilişkin yönetmelik taslağını hazırlayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 1 Mayıs’ta yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikle, ticari iletişimin kurallarıyla, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlar ile bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerinin belirlendiğini kaydetti.

Yeni yönetmeliğin yalnızca ticari nitelik gösteren iletilere uygulanacağını ifade eden Canikli, elektronik ortamda yapılan ticari iletişimi gerçekleştirenin belirlenebilir olması için bu iletişimde gerekli bilgilerin yer almasının zorunlu olacağını vurguladı. Canikli,  promosyon ve hediye gibi hususların niteliğinin açık bir şekilde belirtileceğini ve bunlara katılım ve faydalanma koşullarının anlaşılabilir olmasının sağlanacağını ifade etti.

Sessiz kalınırsa onay talebi reddedilmiş sayılacak

Ticari elektronik iletilere ilişkin onayın belirli usul ve esaslara göre alınacağını belirten Bakan Canikli, şöyle konuştu:

“Onay, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınacak ve alıcı reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerli olacak.

Alıcının sessiz kalması durumunda onay talebi reddedilmiş sayılacak. Böylece tüketiciler her onay talebine ret cevabı yollamak zorunda kalmayacak.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak.

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler için önceden onay alma zorunluluğu aranmayacak.

Hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında alıcılara önceden onay alınmaksızın ileti gönderilebilecek.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu olmayacak. Ancak, tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamayacak.

Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecek.

Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilecek. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranacak.”

Alıcının istediğinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğini bildiren Canikli, “Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılacaktır. Bu ret bildirimi ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse, kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanacak ve gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer alacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren üç iş günü içinde alıcıya ileti göndermeyi durduracak.” şeklinde konuştu.

Bakan Canikli, elektronik ticaret faaliyetinde bulunanların elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacağını, bu verilerin kişinin önceden onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamayacağını vurguladı.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.