Gıda Hattı

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

21 Aralık 2007, 17:15
Paylaş
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

 İstanbul’da ilk ve tek

Öğrenci faaliyetleri kapsamında 2001 yılında kurulan, ‘Gıda Mühendisliği Kulübü’, FISEC (Gıda Sanayi Avrupa Öğrenciler Konseyi) üyesi

Kuruluş çalışmalarına 1987 yılında başlanan İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, Kimya Metalurji Fakültesi bünyesinde 1990 yılında eğitim faaliyetine geçti. İlk öğrencilerini 1990 yılında kabul eden bölüm, bugün yüksek lisans programı ve doktora programı da vermekte. Bölümün kadrosunda 6 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 18 araştırma görevlisi, 3 mühendis, 2 teknisyen bulunuyor.

Misyonlarını; güvenli, yüksek kalitede ve ekonomik gıdaların ve sistemlerin tasarlanması ve üretilmesi için uygun bilgi ve becerilerle donatılmış gıda mühendisleri yetiştirmek; çağdaş düzeyde bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak olarak tanımlayan, İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Devres; “gıda sanayinin ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz” açıklamasını yapıyor.

Prof. Dr. Onur Devres, “İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul'da Gıda Mühendisliği eğitimi veren ilk ve halen tek eğitim kurumudur. Bölümün 1994 yılında verdiği mezunlarının sayısı 12 iken, bu sayı 2007’de 440’a ulaştı. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 1992 yılında Yüksek Lisans programına ve 1995 yılında doktora programına başladık. 2006-2007 Bahar yarıyılı sonu itibariyle Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans programında 83 yüksek lisans derecesi ve 6 doktora derecesi verdik” diyerek, bölümün kurulduğu günden bugüne yaşadığı gelişimini açıklıyor. Lisansüstü öğrencilerinin bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası başarılı bilimsel çalışmaya imza attıklarını da sözlerine ekliyor.

Devres, “Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) EC-2000 kriterlerine göre değerlendirilen Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programının, 2004 yılında altı yıllığına A.B.D.'de aynı isimli akredite olmuş programlarla eşdeğer kabul edildiğini” de kaydediyor.

“Öğrencilerimiz; gıda işleme süreçlerinin özelliklerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip, yeni ürün ve süreç tasarımlarını gerçekleştirme konusunda bilgili ve yaratıcı, sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası gıda sanayi kuruluşlarında ve araştırma kurumlarında başarı ve uyumla görev alabilecek, çevresel-toplumsal-sosyal sorunlara duyarlı, küresel düşünebilen, ekonomi bilincine ve ahlaki sorumluluğa sahip olarak; Gıda Mühendisi unvanıyla mezun oluyorlar” diyen Devres, eğitimleri sonrasında gıda üretim-tüketim zincirinin her halkasında başarıyla görev aldıklarını belirtiyor.

Eğitim Süreci

4 yıllık gıda mühendisliği eğitimi süresince öğrenciler toplam 151 kredilik ders alıyorlar. Programdaki derslerin %31.8’i İngilizce olarak veriliyor. Toplam alınması gerekli kredinin %20’si seçmeli derslerden, %80’i zorunlu derslerden oluşuyor. Eğitim programının %25’ini Temel Bilimler Dersleri, %22’sini Temel Mühendislik Dersleri, %19’unu İnsan Toplum Bilimleri ve %34’ünü Gıda Mühendisliği Meslek Dersleri kapsıyor. Başarılı öğrenciler, not ortalamaları göz önünde bulundurularak kontenjan dahilinde, üniversite içindeki bir programdan başka bir programa yatay geçiş yapabiliyorlar.

Laboratuarlar

Bölümde 545 m2'lik bir alanda 5 Öğrenci Laboratuarı ve 766 m2'lik bir alanda ise 24 Araştırma Laboratuarı olmak üzere toplam 29 laboratuar mevcut. Binada 3 kata dağılmış olarak 8 tanesi (yaklaşık 250 m2) lisans ve lisansüstü öğrencilerin çalışmaları için ayrılmış genel amaçlı kullanılabilen laboratuarlar var.

Araştırma-Geliştirme

Günümüzde gıda ve sağlık arasındaki ilişkinin daha net anlaşılması, kentleşme, nüfusun artışı ve doğal olarak yaşam koşullarının değişmesi, tüketicilerin besin değeri ve duyusal kalitesi yüksek, güvenli, sağlıklı, ekonomik, daha uzun süre saklanabilir gıda ürünlerine ve çeşitliliğe olan taleplerini de arttırmış durumda.

Bu kapsamda, İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü; gıda sanayinin ihtiyaçlarını da dikkate alıyor ve yeni proses/sistem/bileşen/ürün çözümleri geliştirmek amacıyla çeşitli konularda araştırmalar yapılar yapıyor. Bölümün araştırma alanları gıda bilimi, gıda teknolojileri, gıda işleme, gıda toksikolojisi, gıda güvenliği, gıda mikrobiyolojisi ve gıda kalite kontrolü gibi konuları içeriyor.

Öğrenci Etkinlikleri

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğrenci faaliyetlerine büyük önem veriyor. Bu bağlamda 2001 yılında “Gıda Mühendisliği Kulübü kurulmuş ve kulübe aktivitelerini sürdürebilmeleri için özel bir oda tahsis edilmiş. Etkinlikler kapsamında sanayiden ve mezunlardan katılımlar ile seminerler ve İstanbul çevresinde fabrika gezileri düzenleniyor. Ayrıca kulüp FISEC (Food Industry Students European Council) üyesi. Her yıl yaz yarıyılının bitiminde 6. Yarıyılı bitirmiş olan öğrencilere teorik bilgilerini pekiştirmek ve dostluklarını güçlendirmek için öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin de katıldığı 1 hafta süren ülkemizin çeşitli bölgelerini kapsayan teknik gezi düzenleniyor. Yıl içinde ise öğrencilerin anlayışlarını geliştirmek amacıyla gıda sanayinin farklı alanlarından temsilcilerinin katıldığı yıl içi seminerler ve sosyal içerikli söyleşiler sürekli olarak düzenleniyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.