Gıda Hattı

İthalat işlemi yetkilendirme başvurularında 10 gün şartı!

13 Şubat 2018, 09:53
Paylaş
İthalat işlemi yetkilendirme başvurularında 10 gün şartı!

Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren 10 gün içerisinde belgelerin asıllarını İthalat Genel Müdürlüğü’ne ulaştırmamaları halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmeyecek ve firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilecek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliği, 13 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

ekonomi-bakanligi-logo-gidahattiYetkilendirme başvuruları

Yapılan düzenleme ile 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nin “Yetkilendirme başvurusu ve onayı” başlıklı 5’inci maddesinin beşinci fıkrası değiştirildi.

Aynı maddenin dördüncü fıkrası; “Firmalar adına ithalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur” hükmünü içeriyor.

Beşinci fıkra önceki haliyle, maddenin birinci fıkrasında sayılan, firmalar adına ithalat işlemlerine başvuruları elektronik ortamda yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere hazırlanacak İthalat Genel Müdürlüğü’ne muhatap dilekçe, firma tanımlama formu, imza sirküleri ve her kişi için hazırlanmış taahhütname asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilmesi hükmünü içeriyordu.

ihracat-gidahatti Belgelerin asıllarının ulaştırılması

Tebliğ değişikliği ile bu fıkraya, “Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir” hükmü eklendi.

dis-ticaret-gidahattiİthalat işlemi dışındaki başvurular

Tebliğin “İthalat işlemleri için elektronik ortamda başvuru” başlıklı 10’uncu maddesinden sonra gelmek üzere de şu madde eklendi:

“Diğer başvurular

MADDE 10/A – (1) Firmalar tarafından bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvuru 1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine ([email protected]) yapılır.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.