Gıda Hattı

İthalat Genel Müdürlüğü Sanayicinin Yüzünü Güldürdü

19 Aralık 2007, 11:39
Paylaş
İthalat Genel Müdürlüğü Sanayicinin Yüzünü Güldürdü

 Avrupa Birliği menşeli işlenmiş tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının tahsisi, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gıda sanayicilerinin görüşleri doğrultusunda düzenlendi

17 Kasım 2007 tarih ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de "Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" yayınlandı. Tarife kontenjanlarının tahsisi, GTIP bazında bir defada AB'den ithal edilebilecek gıda maddeleri miktarları ve ithal dönemlerini belirlemekte ve ithal lisansı sadece söz konusu ürünleri üreten ve üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici niteliğindeki firmalara verilmektedir.

Tarife kontenjanlarının tahsisinin sadece sanayicilere verilmesi ve üçüncü sahıslara devredilmeyecek olması, gıda sanayicilerini memnun etmiştir.

Tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyen firmaların, istenilen evraklarla birlikte hemen İthalat Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor. Çünkü başvurular, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak sırasıyla sonuçlandırılıyor.

Aynı firma tarafından aynı tarife kontenjanı kapsamı ürün için, aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamayacak. Aksi durumda ilk başvuru dışındakilerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

Sakız, çikolata, diğer şeker mamulleri, çocuk mamaları, ekmek, pasta, kek, bisküvi vb. ürünler için azami 3 ton, makarna, gevrek ve müsli gibi gıda maddeleri için azami 5 tonu aşmamak üzere ithal lisansı düzenlenebilecek.

İnsan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolüne tabi olan ürünler için düzenlenen ithal lisansları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanacak.

İthal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmayacak, üçüncü kişilere devredilmeyecek ve ithal edilecek ürünler, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma verilebilecek.

İthal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde, İthal lisansının aslı ile ithal lisansı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük idaresi veya noter onaylı birer suretinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) ibrazı zorunlu. Ancak, ithal lisansı kapsamındaki ithalatın ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden önce tamamlanması halinde, söz konusu belgelerin en son gerçekleştirilen ithalat tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde ibraz edilmesi gerekiyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.