Gıda Hattı

İşverenlere göre “çalışanların refahı” öncelikli, ancak…

20 Eylül 2021, 13:06
Paylaş
İşverenlere göre “çalışanların refahı” öncelikli, ancak…

Küresel ölçekte gerçekleştirilen bir ankete göre, şirketlerin yüzde 82'si çalışanlarının refahının bir öncelik olduğunu düşünüyor. Ancak buna rağmen birçok şirket; kurumsal kültürlerinde, yeteneği kendilerine çekme yaklaşımlarında ve performans hedeflerinde bir refah stratejisinden yoksun. Kurumsal refahı hayata geçirmenin ya da geliştirmenin önündeki en büyük engel ise yüzde 51 oranıyla finansal kaynak ve yatırım…

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, IPSOS işbirliğinde gerçekleştirdiği 2021 Küresel Refah Anketi'nin sonuçlarını yayınladı.

Dünyanın dört bir yanındaki işverenlerin, çalışan refahını ele alış biçimlerini ve çalışan refahı programlarının şirket performansı üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaya, 41 ülkeden 1.648 şirket katıldı.

calisan-mutlu-gidahatti

Şirketlerin yüzde 82'si için kurumsal refah olmazsa olmaz!

Araştırma sonuçları, çalışan refahının şirket performansı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda stres, tükenmişlik ve kaygı gibi faktörler nedeniyle şirket performansının olumsuz etkilenebileceğini ortaya koyuyor.

Ankete göre küresel çapta kurumların yüzde 82'si, şirketlerinde refahın önemli olduğuna inanıyor. Çalışan refahının, sadece bu konuya özel programların geliştirilmesi ile sağlanamayacağı; ayrıca kapsamlı bir insan ve performans stratejisi oluşturulmasıyla sağlanabileceği tespit edilirken, raporda esnek çalışma tarzları ve kurumsal dayanıklılığın, geleceğin kurumsal hayatında belirleyici unsurlar olduğu belirtildi.

“İşverenler, çalışma kültüründe esnekliğe açık olmalı”

Kurumsal refah performansının, güçlü ve odaklı bir stratejiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, anket sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kurumsal refah, şirketlerinizde uyguladığınız inisiyatiflerin ve politikaların ötesinde, kapsamlı bir stratejidir. Bir stratejiye sahip olmak, kurumsal refah performansını olumlu yönde etkileyerek daha yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakat oranı sağlar. Yönetim kademelerinin desteği ve katılımı, genel şirket performansını olumlu yönde etkileyebilecek başarılı bir refah stratejisi oluşturmada kritik faktörlerdir.

“Pandemi kurumsal refahın önemini artırdı”

Kurumsal refah, 2020'den önce de önemliydi, ancak küresel bir pandemi ve hızla değişen ekonominin bir araya gelmesiyle birlikte bireyler, kuruluşlar ve topluluklar için önemi daha da arttı. Eskiden bir lüks olarak görülen evden çalışma, geçici bir çözümden; kalıcı, temel bir değişime dönüştü. İşe gidiş gelişlerin ortadan kalkmasıyla, bazı bireyler daha sık egzersiz yapmak ve yemek pişirmek gibi kendileri ve aileleri için zaman ayırma fırsatı buldu. Çalışanların yarısından fazlası mümkün olduğunca uzaktan çalışmaya devam etmeyi tercih ediyor. Ancak yöneticiler uzaktan çalışma kültürünü geliştirerek, bu eğilimi desteklemelidir. Bu, yalnızca verimli uzaktan çalışma yöntemleri geliştirmek ile ilgili değil, aynı zamanda kalite ve performans gözetiminin kuvvetlendirilmesini de içerir.

Bazı şirketler, çalışanların fiziksel çalışma ortamına dönmeye işlevsel ve zihinsel olarak hazır olup olmadığını değerlendirmektedir. Bu doğrultuda kurumların çeşitliliği teşvik etmesinin önemli olacağını düşünüyoruz.”

Bireysel ve kurumsal refah performansı, olumlu etkiler yaratıyor

Anket bulguları, bireysel ve kurumsal refah performansının iş sonuçları üzerinde olumlu etkiler yaratabildiğini ortaya koyuyor.

Dünyanın her yerinde, işverenler koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana, birçoğu kendi çalışanları arasında olmak üzere ruh sağlığı sorunları tespit ettiklerini belirtiyor ve yakın tarihli küresel bir anket ise pandemi başladığından beri çalışanların yüzde 42'sinin ruh sağlıklarında bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor (Qualtrics COVID ve Akıl Sağlığı Anketi 2020). Bu çalışmaya göre çalışanların yüzde 28'i işlerine konsantre olmakta güçlük çekmekte, yüzde 20'sinin işlerini tamamlaması normalden daha uzun sürmekte; çalışanların yüzde 15'i ise düşünmekte, muhakeme etmekte ve karar vermekte zorluk çekiyor.

Halihazırda küresel çapta şirketlerin yüzde 82'si çalışanlarının refahını bir öncelik olarak görse de birçok şirket, kurumsal kültürlerinde, yeteneği kendilerine çekme yaklaşımlarında ve performans hedeflerinde bir refah stratejisinden yoksun. Kurumsal refah inisiyatiflerine sahip olan yüzde 87'lik kesimin yalnızca yüzde 55'inin bu alana yönelik bir stratejisi bulunuyor.

Uzun vadeli bir eylem planı şart!

Kurumsal refaha yönelik inisiyatifler; herhangi bir refah programı, aracı, çalıştayı ya da kampanyası olarak kısa süreli uygulamalar olarak tanımlanırken; kurumsal refah stratejileri, kurumsal refah çözümlerine veya hedeflerine ulaşmak için kaynakları kullanan, uzun vadeli bir eylem planı olarak tanımlanıyor.

Şirketlerin refah politikalarında yaşadığı zorluklar

Kurumların, kurumsal refah inisiyatiflerini hayata geçirmelerinin ya da bu inisiyatifleri geliştirmelerinin önündeki engeller ise şöyle sıralanıyor:

 • Finansal kaynaklar ve yatırım - %51
 • Uygulanan aksiyonların geri dönüşünün ölçülmesi - %44
 • Çalışan bağlılığı ve ilgisi - %42
 • Program değerini anlama ve gösterme - %32
 • COVID-19 nedeniyle iş gücünün uzak olması - %32
 • Yerelleştirme – her konuma/ülkeye uyarlanması - %24
 • COVID-19 nedeniyle güvenlik endişeleri - %23
 • Kıdemli yönetici desteği - %23
 • Kararlaştırılan eylemlerin uygulanması - %15
 • Yeterli verinin olmaması - %15
 • Veri gizliliği ve yönetmelik - %12
 • Bunlardan hiçbiri - %5

Şirketler, koronavirüs pandemisi boyunca uzaktan çalışmaya geçilmesi ile kurumsal refah, iş ve şirket kültürünün birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunun daha çok ortaya çıktığını düşünmektedir. Şirketler, kurum kültüründe aidiyet duygusu ve sosyal kapsayıcılığı geliştirmek için daha fazlasını yapmalarını engelleyen unsurları şöyle sıralıyor:

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.