Gıda Hattı

İşte Türkiye’nin KOBİ’leri!

26 Aralık 2020, 16:50
Paylaş
İşte Türkiye’nin KOBİ’leri!

Türkiye’deki toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler, 2019 yılında işletmelerin 8,9 trilyon TL tutarındaki yıllık cirosunun yüzde 65,5’ini gerçekleştirdi. Aynı yıl KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 73,8’ini oluşturdu, ihracatın yüzde 56,3’ünü gerçekleştirdi. KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 101,8 milyar dolar oldu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ’lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni”, TOBB tarafından yayımlandı.

Bültende KOBİ’lerde girişim sayıları, istihdam, personel maliyeti, ciro, satın alışlar, üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer, dış ticaret istatistikleri, nakdi kredi tutarı ile bilişim teknolojileri kullanımı verileri yer aldı.

“KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel kemiği”

2020’nin sonuna yaklaşırken, 2019 yılı verilerinden yola çıkarak Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ni yayımladıklarını belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu, büyümenin motoru, istihdamın itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir paya sahip olması sebebiyle ekonomi politikalarının KOBİ’leri önceleyerek hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’deki tüm işletmelerin %99,8’i KOBİ

Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ne göre, KOBİ’ler toplam girişimlerin %99,8’ini oluştururken, KOBİ ölçeğinde girişim sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,2 artış gösterdi. 2019 yılında Türkiye’deki işletmelerin 8,9 trilyon TL yıllık cirosunun %65,5’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. KOBİ’lerin cirosunda 2018 yılına göre %14,5 oranında artış olduğu görülüyor.

2019 yılında KOBİ’ler toplam istihdamın %73,8’ini oluşturuyor. 2019 yılında ihracatın yüzde 56,3’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilirken, KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 101,8 milyar dolar oldu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.