Gıda Hattı

İşte OECD Raporu'ndan Türkiye'de eğitimin durumu!

16 Ekim 2021, 15:40
Paylaş
İşte OECD Raporu'ndan Türkiye'de eğitimin durumu!

OECD’nin 42 ülkeyi kapsayan 2021 yılı Bir Bakışta Eğitim Raporu, Türkiye için iç açıcı olmayan verileri gözler önüne serdi. Halen 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 41’inin ortaöğretim mezunu bile olmadığı ülkemizde, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin oranı yüzde 32…

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her yıl yayımlanan Bir Bakışta Eğitim raporları serisi, eğitim sistemlerinin temel göstergeleri ve değişkenlerine ilişkin verilerin güncel durumunu ortaya koyuyor.

OECD, Türkiye dahil 42 ülkenin verilerini içeren ve ana teması “Eğitimde Eşitlik: Eğitim Fırsatlarının Güçlendirilmesi” 2021 yılı Bir Bakışta Eğitim Raporu’nu yayınladı.

Dört başlıkta güncel eğitim verileri

Ülkelerin öğrencilerine nitelikli eğitim sağlamada hangi noktada olduklarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyan göstergeler raporda; eğitime erişim, eğitime ayrılan finansal kaynak ile öğretmenler, öğrenme ortamları ve okullar olmak üzere dört başlık altında toplandı.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-Hedef 4 ile ortaya konan “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” amacı doğrultusunda ülkelerin kat ettiği mesafeler hakkında çıkarımlarda bulunmayı da mümkün kılan rapor, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından analiz edildi.

TEDMEM, 100’den fazla veri tablosunu ve grafiği inceleyerek, uluslararası karşılaştırmalarda anlamlı olabilecek ve eğitim sisteminin ihtiyaçları bağlamında yol gösterebilecek Türkiye verilerini değerlendirdi.

Genç yetişkinlerin %32’si ortaöğretim mezunu bile değil!

Türkiye için yapılan analizden öne çıkan bulgular şöyle:

  • Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 41’i ortaöğretim mezunu bile değildir.
  • Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 32 iken, OECD ortalamasında yüzde 15’tir.
  • 25-64 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu yetişkinlerin eğitim düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan yetişkin oranlarının OECD ortalamasının oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Özellikle yüksek lisans kademesinde Türkiye’de bu oran yüzde 2 iken, OECD ortalamasında yüzde 13,5’tir.

“Türkiye, 15-19 yaş arasında okullaşma oranı en düşük olan ülkelerden biri”

OECD’nin raporunda 15-19 yaş aralığındaki yüzde 69 okullaşma oranı ile Türkiye’nin; en düşük okullaşma oranına sahip OECD ülkeleri arasında olduğunu belirten TEDMEM, “Türkiye 3-5 yaş aralığında yüzde 39 olan erken çocukluk eğitimine katılım oranıyla, OECD ortalamasının (yüzde 83) oldukça gerisinde kalarak okul öncesinde okullaşmanın en düşük olduğu OECD ülkesi olmuştur. Türkiye, 15-19 yaş arasındaki çocukların eğitime erişim oranıyla (yüzde 69), OECD ortalamasının (yüzde 84) oldukça gerisinde kalarak bu yaş aralığında okullaşma oranı en düşük olan ülkelerden biri olmuştur. 25 - 29 yaş aralığında en yüksek eğitime katılım oranına sahip OECD ülkesi olmuştur” değerlendirmesini yaptı.

İHA

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.