Gıda Hattı

İşte AB’nin yeni Küresel Stratejisi!

12 Temmuz 2016, 10:28
Paylaş
İşte AB’nin yeni Küresel Stratejisi!

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından Haziran ayı sonunda Brüksel’de yapılan Liderler Zirvesi’nde açıklanan Avrupa Birliği’nin (AB) Güvenlik ve Dış Politika Küresel Stratejisi’nin ayrıntıları netleşti. Yeni AB Küresel Stratejisi; terörizm, yasa dışı göç, iklim değişikliğinin önlenmesi gibi güncel sorunlarla ilgili olarak AB'nin gerçekleştireceği eylemleri kapsıyor.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından açıklanan Güvenlik ve Dış Politika Küresel Stratejisi, AB’nin terörizm, yasa dışı göç, iklim değişikliğinin önlenmesi gibi güncel sorunlarla ilgili olarak dışarıda gerçekleştireceği eylemleri içeriyor.

ab-komisyonu-federica-mogherini-gidahatti

AB Küresel Stratejisi, dört ilke temelinde oluşturuldu. İşte o ilkeler:

-Ulusal çıkarlar ve AB düzeyindeki çıkarlar arasında farklılık bulunmamaktadır. AB vatandaşlarının yararına olan konuların ele alınmasında üye ülkeler ve AB kurumları birlikte çalışmalıdır.

-Avrupa Birliği, küresel piyasalarda ve küresel kuralların oluşturulması süreçlerinde aktif rol almalıdır. Güvenlik, çevre ve hammadde alanlarında yürütülen politikalarda iç ve dış politika dinamikleri birbirinden ayrılmamalıdır.

-Avrupa Birliği çatışmaların, yoksulluğun ve insan hakları mücadelelerinin temel sebeplerinin ele alınması konusunda büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde olacaktır.

-Avrupa Birliği küresel düzenin kurallar temelinde işlemesine katkı sağlamak amacıyla ortaklıkların gelişimi yönünde yatırımlarını sürdürecektir.

suriye-savas-gidahatti

AB’nin öncelik vereceği alanlar

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini’nin açıkladığı Küresel Stratejide AB’nin dış eylemlerinde öncelik vereceği alanlar da, “Güvenlik, AB’nin doğusunda ve güneyinde bulunan bölgelerdeki (Orta Asya ve Orta Afrika gibi) devletlerin ve toplumların krizlerle başa çıkabilecek dayanıklılığa sahip olması, Suriye ve Libya’da olduğu gibi kapsamlı ve çok taraflı çözüm gerektiren krizlerin ele alınması” şeklinde sıralandı.

AB-Rusya ilişkileri

Avrupa Birliği’nin Rusya ile ilişkilerine de yer verilen Küresel Stratejide, Rusya ile ilişkilerin yönetiminin bazı güçlükler içerdiği belirtilerek, AB’nin Rusya’ya yönelik politikasının istikrarlı olması gerektiği, tüm üye ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

ab-rusya-gidahatti

Rusya’nın Kırım’ı yasadışı olarak kendisine bağlaması ve Ukrayna’nın doğusunda istikrarsızlığa yol açılmasının kabul edilmez olduğunun altı çizilen Strateji belgesinde; AB’nin Rusya ile ilişkilerini sürdüreceği, görüş ayrılıklarını tartışacağı ve çıkarların kesişmesi durumunda da işbirliği yapılacağına yer veriliyor.

Akdeniz, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika Bölgesi’ndeki çatışmaların yakın gelecekte çözümlenemeyeceğinin öngörüldüğü belgede, çatışmaların çözümü, kalkınma ve insan haklarının teşvik edilmesinin özellikle terörizm tehdidinin ortadan kaldırılması açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Küresel Strateji belgesinde AB’nin güvenlik açısından önem verdiği şu başlıklar yer alıyor:

-Avrupa Birliği ve üye ülkeler siber tehditlere karşı koruma önlemlerini artırmayı hedeflemektedir. Üye ülkeler arasındaki teknik ve operasyonel siber işbirliği AB düzeyinde ele alınacaktır.

-Siber güvenlik alanında ABD ve NATO ile işbirliğinin kapsamı genişletilecektir.

-Avrupa Birliği, Enerji Birliği’nin hedefleri doğrultusunda enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine öncelik verecektir.

-Avrupa Birliği’nin enerji diplomasisiyle enerji üreticisi ve geçiş ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.