AramaArama
Gıda Hattı

İşte AB’nin hava, su ve toprakta sıfır kirlilik için eylem planı!

17 Haziran 2021, 14:25
Paylaş
İşte AB’nin hava, su ve toprakta sıfır kirlilik için eylem planı!

AB Komisyonu tarafından kabul edilen “Hava, Su ve Toprak için Sıfır Kirliliğe Doğru” başlıklı eylem planı, 2050 yılına kadar kirliliğin insan sağlığına ve doğal ekosistemlere zarar vermeyen seviyelere indirildiği bir dünyaya erişmek hedefiyle, atılması gereken adımları belirliyor.

Yeşil Mutabakat’ın önemli bir çıktısı olarak kabul edilen “Hava, Su ve Toprak için Sıfır Kirliliğe Doğru” başlıklı eylem planı, AB Komisyonu tarafından kabul edildi.

Sıfır Kirlilik için Eylem Planı

2050 yılına ulaşıldığında kirliliğin insan sağlığına ve doğal ekosistemlere zarar vermeyen seviyelere indirildiği bir dünyaya erişmek üzere bütünlükçü bir bakış açısı ile, söz konusu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımları belirleyen Plan, dijital çözümlere de odaklanarak, doğa kirliliğini önlemek için ilgili tüm AB politikalarını bir araya getiriyor.

AB’nin sıfır kirlilik ve zehirsiz bir çevreye sahip olması için 2020 yılında kabul edilen “Sürdürülebilirlik İçin Kimyasallar” stratejisi ile uyumlu hedef ve eylemler içeren Eylem Planı kapsamında ayrıca, konuya ilişkin yasal çerçevenin gözden geçirilmesi sağlanarak, mevzuat boşluklarının giderilmesi amaçlanıyor.

Kirliliği kaynağında azaltmak için 2030 hedefleri

Plan, “Sağlıklı insanlar için sağlıklı gezegen” hedefi kapsamında, mevcut duruma kıyasla kirliliği kaynağında azaltmak için 2030 hedeflerini de belirliyor:

 • Hava kirliliğinin neden olduğu erken ölümlerin sayısını %55 oranında azaltmak amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi;
 • Denizlerdeki tüm atıklar ve plastik çöpler (%50) ile çevreye salınan mikroplastiklerin (%30) azaltılması sayesinde su kalitesinin iyileştirilmesi;
 • Kimyasal pestisit kullanımının %50 azaltılması ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi;
 • Hava kirliliğinin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği AB ekosistemleri sayısının %25 azaltılması;
 • Ulaşım kaynaklı gürültüye sürekli olarak maruz kalan nüfus oranının %30 azaltılması;
 • Evsel atıkların %50 oranında azaltılması.

Eylem planı kapsamındaki girişimler

Bu hedeflere erişim için planda yer verilen girişimler ise şöyle:

 • Hava kalitesi standartlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün en son önerileriyle daha uyumlu hale getirilmesi;
 • AB nehirleri ve denizleri dahil olmak üzere su kalitesi standartlarının gözden geçirilmesi;
 • Toprak kirliliğinin azaltılması;
 • AB atık yasalarının temiz ve döngüsel ekonomi ilkelerine uyarlanması amacıyla gözden geçirilmesi;
 • Üretim ve tüketimde sıfır kirliliğin teşvik edilmesi;
 • Bölgeler arasında sıfır kirliliği teşvik etmek için AB bölgelerinin yeşil performansını gösteren bir puan tablosu oluşturulması;
 • Üçüncü ülkelerde zararlı, toksik etkileri olan ürün ve atıkların ihracatını kısıtlayarak AB'nin kendi sınırları dışındaki kirlilik ayak izinin azaltılması;
 • Yeşil ve dijital çözümler ile sıfır kirlilik için “Living Labs” (yaşayan laboratuarlar) girişiminin başlatılması;
 • Sıfır kirliliğin daha güçlü bir şekilde uygulanması için çevre ve diğer alanlardaki resmi makamlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.