Gıda Hattı

İstanbul Üniversitesi, biyoteknolojide uluslararası merkez olacak

14 Ocak 2015, 21:38
Paylaş
İstanbul Üniversitesi, biyoteknolojide uluslararası merkez olacak

İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 14 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkezin amaçları arasında, ‘ülkemizde bitki, bitkisel ürün ve tohumlarda GDO’ları taramak, varlığını ve oranını tespit etmek, gıda ürünlerini GDO içeriği açısından raporlandırmak, izlenebilirlik ve etiketlendirme çalışmalarına katkı sağlamak ve uzun vadede uluslararası düzeyde bir merkez olabilmek’ de bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelikte, merkezin amaçları şöyle sıralandı:

“a) Ülkemizde bitki, bitkisel ürün ve tohumlarda GDO’ları taramak, varlığını ve oranını tespit etmek,

b) Ülkemizde olası gıda ve yem amaçlı işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin transgen analizlerini gerçekleştirmek,

c) Gıda ürünlerini GDO içeriği açısından raporlandırmak, izlenebilirlik ve etiketlendirme çalışmalarına katkı sağlamak, toplumu ve meslek gruplarını bilgilendirmek,

ç) GDO analizi konusunda yetkilendirilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden kuruluş ve çalışma izni almak,

d) Uzun vadede uluslararası düzeyde bir merkez olabilmek.”

Merkez; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bilimsel görüş bildirmek, danışmanlık hizmeti vermek, rapor hazırlamak ve işbirliği yapmak, GDO ve bunların biyoteknolojileri konularında yeni gelişmeleri izleyerek araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, araştırmacıların yetiştirilmesine yardımcı olmak, kurslar, seminerler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek, amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınlar yapmak üzere faaliyet gösterecek.

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen en çok 10 öğretim üyesinden oluşacak Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunacak.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.