Gıda Hattı

İşsizlik Oranı Yüzde 9.7`Ye Çıktı

15 Ocak 2008, 18:05
Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ), eylül-ekim-kasım dönemi hane halkı iş gücü anketi ile belirlediği Ekim 2007 dönemi iş gücü göstergelerini açıkladı. Buna göre, Ekim 2007 döneminde Türkiye’de kurumsal olmayan sivil nüfus önceki yılın aynı dönemine göre 913 bin kişilik bir artışla 73 milyon 792 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 874 bin kişi artarak 52 milyon 796 bin kişiye ulaştı.

Çalışanların sayısı azaldı

2007 yılı Ekim döneminde istihdam edilenlerin sayısı ise önceki yılın aynı dönemine göre 55 bin kişi azalarak, 22 milyon 750 bin kişiye düştü. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 225 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısında 170 bin kişi artış oldu.

Ekim 2007 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25.9`u tarım, yüzde 20.2`si sanayi, yüzde 6.2`si inşaat, yüzde 47.7`si ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 0.9 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0.1 puan, hizmetler sektörünün payının 0.8 puan arttığı, inşaat sektörünün payının ise değişmediği belirlendi.

İşsiz sayısı 114 bin arttı

Bu gelişmelerle Türkiye genelinde işsiz sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi artarak 2 milyon 458 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da 0.4 puanlık artışla yüzde 9.7 düzeyine ulaştı. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 11.8, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık artışla yüzde 6.6 oldu. Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 12.3 düzeyine çıktı. Bu oran erkeklerde 0.4 puanlık artışla yüzde 10.7, kadınlarda ise değişmeyerek yüzde 18.6 oldu.

İşsizlerin profili

Bu dönemdeki işsizlerin; yüzde 70.8`inin erkek, yüzde 54.8`inin lise altı eğitimli, yüzde 29.4`ünün bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığı belirlendi. İşsizlerin yüzde 30.7 ile en büyük bölümü "eş-dost" aracılığıyla iş arıyor.

İşsizlerin 1 milyon 987 bin kişi olmak üzere yüzde 80.8`i daha önce bir işte çalıştığı belirlendi. Daha önce bir işte çalışmış işsizlerin yüzde 49`u "hizmetler", yüzde 23.3`ü "sanayi", yüzde 17.8`i "inşaat", yüzde 9.9`u ise "tarım " sektöründe çalıştığını bildirildi.

Çalışanların dörtte üçü erkek

Bu dönemde istihdam edilenlerin; yüzde 74.6`sını erkek nüfus oluşturuyor. Çalışanların yüzde 61.2`si lise altı eğitimli, yüzde 59`u ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27.2`si kendi hesabına ve işveren, yüzde 13.8`i ücretsiz aile işçisi durumunda.

İstihdamdakilerin yüzde 61.1`i "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor, yüzde 2.4`ünün ek bir işi bulunuyor, yüzde 3.2`si mevcut işini değiştirmek için veya buna ek olarak bir iş arıyor.Ücretli çalışanların yüzde 86.8`i sürekli bir işte çalışıyor.

Kayıt dışılık oranı yüksek

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puanlık azalışla yüzde 46.9 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 88`den yüzde 87.6`ya, tarım dışı sektörlerde de yüzde 34.2`den yüzde 32.7`ye düştü.

İşgücüne katılma oranı yüzde 47.7

2007 yılı Ekim döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılma oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 47.7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık azalışla yüzde 71.6, kadınlarda ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 24.4 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık azalışla yüzde 45.5, kırsal yerlerde ise 1.3 puanlık azalışla yüzde 51.8 düzeyinde oluştu.

Toplam işgücünün yüzde 18.1`ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 46.6 olurken, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 78.3`e çıkıyor. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 71.5, kadınlarda yüzde 20.9 düzeyinde. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 72.6, kadınlarda yüzde 31.2 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim mezunlarında işgücüne katılma oranı ise erkeklerde yüzde 83.6, kadınlarda yüzde 69.6 oldu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.