Gıda Hattı

İşsizlere 50 Bin Kişi Katıldı Genç İşsiz Yüzde 1.1 Arttı

16 Ağustos 2007, 18:06
Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını içeren Mayıs Dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik 0.1 puan artarak yüzde 8.9’a çıktı. Böylece işsiz sayısı 50 bin kişi artarak 2 milyon 265 bine yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı sabit kalarak yüzde 11.5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.1 puan artışla yüzde 17.5’e yükseldi. Tam zamanlı çalışmayanlar ile işinden memnun olmadığı için yeni iş arayanları kapsayan eksik istihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 3.4’e geriledi. Genç nüfusta eksik istihdam oranı da 1 puan azalarak yüzde 3.7 oldu.

İstihdam 449 bin arttı

İstihdam oranı 0.2 puan artarak yüzde 44.5 olurken, işgücüne katılma oranı 0.2 puan artarak yüzde 48.8’e yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı 449 bin kişi artarak 23 milyon 309 bin oldu. Kentte işsizlik 0.1 puan azalarak yüzde 10.9’a geriledi. Kırda işsizlik 0.1 puan artarak yüzde 5.8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı kentte 0.5 puan artarak yüzde 19.9’a, kırsalda 1.7 puan artarak yüzde 13.4’e çıktı. İşsiz sayısı kentte 1 milyon 663 bine, kırsalda 602 bine yükseldi.

Kadın istihdamı

İstihdam edilen 23 milyon 309 bin kişinin 16 milyon 982 binini erkekler, 6 milyon 328 binini kadınlar oluşturdu. İstihdam edilenlerin yüzde 47.3’ü hizmetler, yüzde 27.7’si tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 5.9’u inşaat sektörlerinde çalıştı. Çalışanların oranı sanayi 0.4, inşaatta 0.1, hizmetlerde 0.2 puan yükselirken, tarımda çalışanların oranı 0.7 puan arttı. Erkeklerin yüzde 51.2’si hizmetler, yüzde 21.1’i sanayi, yüzde 19.8’i tarım, yüzde 7.9’u inşaatta istihdam edildi. Kadınların yüzde 48.8’i tarım, yüzde 37’si hizmetler, yüzde 13.6’sı sanayi, yüzde 0.6’sı inşaatta istihdam edildi. İstihdam edilen toplam 23 milyon 309 bin kişinin yüzde 50’si ücretli, yüzde 22.3’ü kendi hesabına, yüzde 14.7’si ücretsiz aile işçisi, yüzde 7.7’si yevmiyeli, yüzde 5.4’ü işveren olarak çalıştı.

2.9 milyon kişi kamuda

Bu arada kamuda çalışanların sayısının 2 milyon 945 bin 976 olduğu belirlendi. Bunların 2 milyon 70 bin 207’si kadrolu personel, 165 bin 557 kişi sözleşmeli personel, 317 bin 265 kişi sürekli işçi, 209 bin 585 kişi geçici işçi, 69 bin 849 kişi geçici personel olarak çalıştı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 2 milyon 59 bin 322, belediyelerde 255 bin 850, KİT’lerde 165 bin 282, üniversitelerde 163 bin 142 kişi istihdam edildi. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 65 bin 940, il özel idarelerinde 48 bin 252, kamu bankalarında 32 bin 436 kişilik istihdam olduğu belirlendi.

657 bin kişinin umudu kalmadı

İŞ bulma umudu olmayanların sayısı 657 bin kişi olurken, bunların 372 binini erkekler, 285 binini kadınlar oluşturdu. İş bulma ümidi olmayanlar yüzde 2.4 oranı ile 657 bin kişi oldu. Mevsimlik çalışanlar da yüzde 0.8 oranı ile 220 bin kişi olarak belirlendi. İşgücüne dahil olmayan 7 milyon 316 bin erkek nüfusunun yüzde 36.1’i emekli, yüzde 30.9’u öğrencilerden oluştu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.