Gıda Hattı

İSO: İlk Yarı Olumsuz Geçti

17 Ağustos 2007, 17:29
Paylaş

Istanbul Sanayi Odası (İSO) "2007 Yılı İlk I Yarısına Ait Ekonomik Durum Tespit Anketi" çalışmasının sonuçlarını bir basın toplantısıyla açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, anketin 2007 yılı ilk yarısında 2006 ikinci dönemine göre daha yüksek oranda işletmenin göstergelerinde nispi bir olumsuzluk yaşadığını ortaya koyduğunu ifade etti. "Ancak gelecek döneme ilişkin iyimserlik devam etmektedir" diyen Küçük, 2007'nin ikinci yarısında temel göstergelerde artış bekleyenlerin oranının, 2007'nin ilk yarı sonuçlarına göre yükseldiğini kaydetti. Küçük, anketin işletmelerin 2002'den bu yana süregelen kesintisiz büyümenin 2007 yılında da devam edeceği görüşünü paylaştıklarını gösterdiğini de ekledi. Çalışmaya katılan işletmelerin 2007 yılı sonu için dolar kuru tahmininin 1,43 YTL, avro tahmini ortalamasının ise 1,87 YTL olduğunu belirten Küçük, "Döviz kuru tahminleri 2007 yıl sonunda avro/dolar parkesinin 1,31 düzeyinde beklendiğini göstermektedir" diye konuştu.

İstihdamda ibre azalış yönünde

Üretim açısından yılın ilk yarısının 2006'nın ikinci yarısına göre daha olumsuz geçtiğine dikkat çeken Küçük, 2007'nin ilk yarısında toplam işletmelerde üretimde artış bildirenlerin oranının yüzde 59,5'ten yüzde 49'a gerilediğini, azalış bildirenlerin oranının yüzde 16'dan yüzde 27,2'ye yükseldiğini söyledi. İç satışlarda da yılın ilk yarısının bir önceki döneme göre daha olumsuz geçtiğini ifade eden Küçük, iç satışlarda azalış yaşayan işletmeler oranının en yüksek olduğu sektörün yüzde 46,2 ile giyim sanayi, en yüksek artışın yaşandığı sektörün ise yüzde 57,7 ile gıda, içki ve tütün sanayi olduğunu kaydetti. Küçük, dış satışlarında artış bildiren işletmeler oranının 2006 ikinci yarıda yüzde 51,3 iken, bu yılın ilk yarısında bu oranın yüzde 46,9'a gerilediğine işaret etti.

Küçük, 2006 ikinci yarıda yüzde 53 olan yeni siparişlerde artış bildiren işletmeler oranının yılın ilk yarısında yüzde 47,7'ye gerilediğine dikkat çekerek, siparişlerin azaldığını belirten işletmelerin oranını yüzde 20,5'den yüzde 24,2'ye çıktığını söyledi.

İstihdamın geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2007 ilk yarısında da Türkiye'nin en önde gelen sorunlarından biri olarak gündemde kaldığını ifade eden Küçük, istihdamda artış bildiren işletmelerin oranının 2006 ikinci yarısında yüzde 40,3 iken bu oranın yılın ilk yarısında yüzde 3 6,5'e gerilediğini kaydetti.

'Yatırımlarda iyileşme yok'

Tanıl Küçük, 2001 krizi sonrasında ekonomi olumlu bir gelişme trendi gösterirken dış borç stokunun 2001'den 2007 ilk üç ayı sonuna kadar yüzde 87,9 arttığına dikkat çekerek, "Aynı dönemde bankacılık dışı özel sektör dış borç stoku yüzde 166,5 oranında artmıştır. Giderek daha az kaynak yaratan özel sektör dış kaynağa daha büyük boyutta gereksinim duymaktadır" dedi.

Küçük, döviz ve dövize endeksli kredi kullanımına ölçekler bazında bakıldığında büyük ölçekli işletmelerde dış kaynaklı kredi ya da dövize endeksli kredi kullanımının daha yaygın ve yüksek oranda olduğunun da ortaya çıktığını dile getirdi.

Anket kapsamında işletmelere yatırımla ilgili sorular sorulduğunu ifade eden Küçük, "Elde ettiğimiz verilere göre 2007 yılı ilk yarı sonu itibariyle işletmelerin yüzde 45,1'i yatırım yapmamıştır" dedi. Küçük, 2007 ilk yarıda 2006 ikinci yarıya göre yatırımlarda bir iyileşme olmadığına değinerek, modernizasyon yatırımı yapan, yeni yatırıma giden ve yatırım yapmayı planlayan işletmelerin oranlarında düşüş yaşandığına işaret etti.

'Sanayideki durgunluk aşılmalı'

Son üç yılda Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemli ölçüde arttığını belirten Küçük, ancak bu yatırımlardan imalat sanayinin yeterince yararlanamadığını kaydederken, "Sanayi sektörümüzün üretimini arttırmak ve sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için yeni imalat sanayi yatırımları gerekirken, yurt dışına çıkan doğrudan yatırımlarımızın imalat sanayi sektöründe yoğunlaşması düşündürücüdür" dedi.

'Finansman sorunu yüzde 50'nin üzerinde

Finansmandaki gelişmeleri de değerlendiren Tanıl Küçük, "Son 5 yılda ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen finansman dar boğazında olan işletmeler oranının hala yüzde 50'nin üzerinde olması, finansman sorununun çözülemediğinin somut göstergesidir" dedi. Ölçek bazında bakıldığında 2007 ilk yarıda büyüklerin yüzde 20'sinin, ortaların yüzde 53,9'unun, küçüklerin ise yüzde 60,9'unun finansman dar boğazında olduklarına işaret eden Küçük, büyük işletmelerin ucuz dış kredi yoluna başvurarak finansman sorununu bir ölçüde aştıklarını, ancak KOBİ'lerde sıkıntının ciddi boyutlarda devam ettiğini vurguladı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.