Gıda Hattı

Isı kontrollü taşımacılık için yeni düzenleme!

2 Temmuz 2021, 08:54
Paylaş
Isı kontrollü taşımacılık için yeni düzenleme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak için bozulabilir gıdaların taşınmasında görev alan taşımacıların hak, sorumluluk ve yükümlülükleri ile ısı kontrollü taşımacılık için kullanılacak özel ekipmanlara ilişkin kriterleri belirledi. Yönetmelik, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik, 2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ısı kontrollü taşımacılık esaslarını düzenleyen bu Yönetmeliği ile, bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik neleri kapsıyor?

Yönetmelik;

a) Bozulabilir gıdaların taşınması faaliyetinde yer alan taşımacıları,

b) Bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanları (yalıtımlı ekipmanlar, soğutucu/ısıtıcı cihaz, taşıt, araç gereç ve benzeri),

c) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bozulabilir gıda taşımacılık faaliyetlerini,

ç) Ülkemiz sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası taşımaları,

kapsarken,

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

b) Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya dâhil edilmeyen bozulabilir gıdaların ulusal veya uluslararası taşımacılığını ise kapsamıyor.

Bozulabilir gıdaların taşınmasında genel kurallar

Buna göre özellikle meyve, sebze, et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıda taşımacılığı gibi bozulabilir gıdaların taşınmasında kullanılan özel nakliye ekipmanlarında Yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda ATP Uygunluk Belgesi veya Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi bulunması ile taşımada kullanılan özel nakliye ekipmanlarında ATP Anlaşmasında tanımlanan etiket ve işaretlerin kullanılması zorunlu olacak.

Isı kontrollü taşımacılık yönetmeliği kapsamında bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, P1 ve P2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olacaklar.

ısı kontrollü taşımacılıkATP İşletme Yetki Belgeleri 5 yıl geçerli olacak

Özel nakliye ekipmanı kullanıcısının yükümlülükleri, ATP muayene/tip test merkezlerinin muayene merkezlerine ilişkin genel hükümlerin belirlendiği Yönetmeliğe göre, Bakanlık tarafından ATP muayene veya ATP tip test merkezleri için düzenlenen ATP İşletme Yetki Belgeleri beş yıl süre için geçerli olacak.

Yönetmelik kapsamında düzenlenen ATP İşletme Yetki Belgesi ücreti, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 30 bin TL olacak. Belgenin yenilenmesinde ücretin %15’i alınacak.

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi

Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan, ATP Uygunluk Belgesi bulunmayan ve imal tarihinden itibaren 15 yılı geçmemiş özel nakliye ekipmanlarına Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi düzenlenecek.

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi sahibi özel nakliye ekipmanları ATP Anlaşmasına taraf ülkelere yapılacak taşımacılık faaliyetinde kullanılamayacak.

Meyve, sebze, et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıda taşımacılığı için Gıda Taşıma Belgesi sahibi özel nakliye ekipmanlarının periyodik muayene süresi 3 yıl olacak.

Isı kontrollü taşımacılık yönetmeliği sürekli güncellenecek

Yönetmelik, başta ATP Anlaşması olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulacak.

Bakanlık, bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetlerinin genel seyrinin tespiti ve politika oluşturulması bakımından bu faaliyetlere ilişkin istatistikler oluşturacak.

ATP Anlaşması kapsamına girmeyen bozulabilir gıdaların taşınmasına yönelik olarak, ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, Bakanlık tarafından düzenleme yapılabilecek.

Bozulabilir gıdaların uluslararası taşımacılığı

15/5/2017 tarihinden sonra, bozulabilir gıdaların uluslararası taşımacılığında kullanılan özel nakliye ekipmanlarının ATP Uygunluk Belgelerinin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen onay kuruluşundan alınması zorunlu olacak. Söz konusu tarihten önce ATP Anlaşmasına taraf başka bir ülkenin yetkili mercii tarafından verilen belgelerin onay kuruluşuna başvurularak ulusal ATP Uygunluk Belgelerine dönüştürülmesi gerekecek.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonraki model yılına sahip ATP Anlaşması kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar/araçların ATP Anlaşmasında belirtilen şartları karşılaması ve bunlarda ATP Uygunluk belgesi bulunması,

Isı kontrollü taşımacılık yönetmeliği yürürlük tarihinden önceki bir model yılına sahip, ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ATP Anlaşması kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar/araçlar için Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi alınması zorunlu olacak.

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.