AramaArama
Gıda Hattı
AramaArama

Isı Kontrollü Lojistik Gıda’da İsrafı Önlüyor

Uygar Uşar

TÜM YAZILARI

Uygar Uşar

14 Mart 2019, 00:14

Dünyamızda, gıda açısından, ürünlerin bolca bulunduğu ve daha az değer gördüğü yerler olmuştur ancak artık durum biraz değişti. İklimlerde meydana gelen değişimler ve artan nüfus çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.

Uygar Uşar – Netlog Nakliye ve Dağıtım Operasyonları Başkanı

Dünya genelinde üretilen gıdanın üçte biri hiç tüketilmeden çöpe gidiyor. Bu durum, Türkiye gibi, ekonomisi önemli ölçüde tarıma dayalı ve gelişmekte olan ülkeler açısından büyük tehdit oluşturuyor. Tüketmemiz için üretilen gıdalar, tarladan sofraya ulaşıncaya kadar çeşitli nedenlerden ötürü kayıplara maruz kalıyor.

gida-atik-israf-gidahatti

Birleşmiş Milletler Gıda ve TarımÖrgütü (FAO), gıda israfı ve kaybını, insan tüketimi için üretilen gıdaların yenilebilir kısmında oluşan kalite ve miktarındaki azalma olarak tanımlıyor. Özellikle gıda enflasyonunun artış göstermesiyle beraber gıda kayıplarının ve israfın azaltılması konusu başta ülkemiz olmak üzere, devletler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürekli gündemde tutuluyor.

Tarla’dan Çatala Lojistiğin Önemi

Sürekli artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını etkin bir şekilde karşılayabilmek için üretilen ancak gıda tedarik zinciri içinde kayba uğrayan milyonlarca ton ürün bulunmaktadır. Ne yazık ki bu kayıpların kayda değer bir kısmı optimal olmayan lojistik süreçler ve yönetiminden kaynaklanıyor. Gıdaların sofralarımıza sağlıklı bir şekilde gelebilmesinde üretim kadar lojistik süreçlerin kusursuz işlemesi de büyük önem taşıyor.

 

Örneğin ülkemizde üretilen ve tüketilen gıdaların yaklaşık %20’lik kısmı lojistik süreçlerde heba olarak gıda enflasyonun yükselmesine ve israfın artmasına neden oluyor. Peki, lojistik süreçlerde bu kayıplarının önüne geçmek mümkün mü? İşte tam da burada Isı Kontrollü Lojistik devreye giriyor.

Neden Isı Kontrollü Lojistik?

Gıda kaybını ve israfını azaltmak için çözümler geliştirmek, gıda tedarik zincirinin farklı aşamaları arasındaki bağlantıların tanınmasında yatıyor. Isı kontrollü lojistik de bu bağlantının bel kemiği olarak düşünülebilir. Gıdaların tazeliğini bozmadan sağlıklı bir şekilde korunmasına olanak sağlayan en iyi uygulama ısı kontrollü lojistik diyebiliriz.

Isı kontrollü lojistik, gıdanın, üretim noktasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen zaman diliminde, doğru ısıda korunması ve taşınması adına tüm lojistik faaliyetleri kapsıyor. Dolayısıyla, ısı kontrollü lojistik süreçlerinde soğuk zincirin muhafaza edilmesi, gıda kaybının ve israfın oluşmasına engel oluyor.

Ayrıca, ısı kontrollü lojistik ile entegre olan dijital uygulamaların sağladığı olanaklar ile gıdalar daha güvenli bir şekilde sofralarımıza ulaşıyor. İnsan sağlığının her şeyin önünde tutulduğu günümüzde ısı kontrollü lojistik uygulamalarına olan ihtiyaç gün geçtikçe daha önemli hale geliyor.

Değişime Ayak Uydurmak Şart

Gıda kayıp ve israflarının,ancak gıdanın dâhil olduğu tüm aşamaları kapsayacak projelerle, bertaraf edilmesi mümkün olabilir.Soğuk Zincir ürünlerinin, depolanması, dağıtılması özel bilgi, dikkat ve yüksek kaliteli lojistik bir altyapı gerektirmektedir. Tarladan taşımaya, depolamadan satış noktası aktivitelerine kadar tüm süreçlerdeki altyapı yatırımı, çiftçilerin ve gıda işletmecilerinin eğitimi, dijital dönüşüm gibi konuların üzerinde kafa yormak gerekiyor.

Gelişmiş ülkelerde düşük oranlarla gözlemlenen gıda kayıpları, bu ülkelerin ısı kontrollü lojistik ve buna bağlı olarak kullanılan ekipmanları geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını 1970’li yıllarda tamamlamalarından kaynaklanıyor.

İşin Sosyal Sorumluluk Boyutu

Aslında gıda israf ve kayıplarını önleme bilinci, dünyada yaşayan her bireyin için bir sosyal sorumluluk projesi…Bu doğrultuda ülkeler ve çeşitli organizasyonlar bu fikrin yayılması adına yoğun mesai harcıyor. FAO’nun Dünya çapında desteklediği “Gıdayı Koru (Save Food)” projesi bu bilincin yerleşmesi için insanoğluna ışık tutmayı amaç haline getirmiş durumda. Ayrıca ülkemizde de konuya son derece duyarlı projeler geliştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca desteklenen “Sıfır Atık” projesi sadece gıdada değil, dönüştürülebilir tüm ürünlerde israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması gibi konuları vatandaşlarımıza aşılıyor.

Daha ileri okuma yapmak isteyenler için ;

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.