Gıda Hattı

IPARD desteklerinde hibe oranları ve sözleşme tutarları artırıldı

16 Kasım 2021, 09:49
Paylaş
IPARD desteklerinde hibe oranları ve sözleşme tutarları artırıldı

Türkiye ve AB eş finansmanında yürütülen IPARD-2 Programı kapsamında 10. Çağrıda verilen hibe oranı yüzde 50’den yüzde 60’a çıkartılırken, sözleşme tutarları da artırıldı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Avrupa Komisyonunun da destekleriyle IPARD-2 Programı 10 Çağrı kapsamında proje sunarak ülkemize yeni tesisler kazandıran yatırımcılara yeni hibe oranlarının ve artırılmış sözleşme tutarlarının uygulanacağını açıkladı.

Hibe oranı yüzde 50’den yüzde 60’a çıkartıldı

Ülkemiz ve Avrupa Birliği’nin eş finansmanı ile uygulanmakta olan IPARD programında yapılan değişiklikle 10. Çağrı kapsamında yatırımcılara verilen hibe oranları artırdı.

Hayvansal ürünlerin üretimine yönelik projeler için baz hibe oranı %50’den %60’a yükseltilirken, sektörde programda belirlenmiş üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise oran %70’e çıkarıldı. Genç çiftçilere ve dağlık alanda yatırım yapan işletmelere ek %5 hibe uygulama devam edecek. Bu ek hibe oranı ile destekler %70 veya %80’lere kadar ulaşabilecek.

Diğer taraftan tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler için baz hibe oranı %40’tan %50’ye, sektörde belirli üretici örgütlerinin yapacağı yatırımlar için ise oran %60’a çıkarıldı.

Sözleşme tutarları arttı

IPARD-2 Programından faydalanan yatırımcılara ilave destek sağlayarak yatırımlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, 10. Başvuru Çağrı Döneminde sunulan projelerin yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemlerine ait sözleşme tutarları da artırıldı.

Buna göre, yapım işleri ve makine-ekipman harcama kalemleri için sırasıyla İnşaat Maliyet Endeksi ve TÜİK tarafından yayınlanan Üretici Fiyat Endeksinin Makine Ekipman kategorisi referans alınarak; faydalanıcılara TKDK tarafından uygun bulunan yapım işleri harcamalarını %19’a kadar, makine-ekipman harcamalarını ise %14’e kadar artırma imkanı sağlanacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.