AramaArama
Gıda Hattı

İmalat sanayinde su kullanımı artıyor

26 Ocak 2016, 18:26
Paylaş
İmalat sanayinde su kullanımı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2014 verileri, imalat sanayi işyerleri tarafından çekilen su miktarı 2,4 milyar m3’e dayandı.

su-gidahattiİmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre işyerleri 2014 yılında 2,4 milyar m3 su çekti. Çekilen suyun %70,7’si denizden, %14,5’i kuyudan, %3,8’i organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, %3,5’i barajdan, %2,7’si akarsudan, %1,5’i şehir şebekesinden, %1,3’ü kaynaktan ve %2’si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun %77,4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

İmalat sanayi işyerleri tarafından 1,9 milyar m3 atıksu deşarj edildi

İmalat sanayi işyerleri tarafından 2014 yılında toplam 1,9 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun %81,4’ünün soğutma suyu olduğu tespit edildi. Toplam atıksuyun %80,7’si denize, %7,3’ü akarsuya, %6,3’ü OSB kanalizasyonuna, %3,1’i şehir kanalizasyonuna, %2,6’sı ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun %55’i arıtıldı. Alıcı ortamlara deşarj edilen 1,6 milyar m3 soğutma suyunun 9,7 milyon m3ü arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 359 milyon m3 atıksuyun ise %55,1’i arıtıldı.

İmalat sanayinde 16 milyon ton atık çıktı

İmalat sanayi işyerlerinde 2014 yılında 1 milyon tonu tehlikeli nitelikte olmak üzere toplam 16 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın %5,4’ü tesis bünyesinde geri kazanıldı, %45,1’i satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi, %31,1’i düzenli depolama sahalarında, %4,3’ü çöplüklerde bertaraf edildi, %11,8’i işyeri sahasında depolandı, %1,3’ü beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı, %1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri anketi, yerel biriminde 50 kişi ve üzeri çalışan tüm imalat sanayi işyerlerinde uygulanıyor.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.